Phòng khám đa khoa

Ngày 29-07-2012

Phòng khám đa khoa

CHỨC NĂNG NGHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

1. Vị trí:

                    Phòng khám bệnh đa khoa trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng, chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Sở Y tế.

 2. Chức năng:

                    - Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành và giao tiếp cho cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên.     

                    - Nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai kỹ thuật y học mới.

                    - Khám chữa bệnh cho nhân dân khi có yêu cầu hoặc được giao nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ:

                    - Tổ chức khám, cấp cứu chữa bệnh cho nhân dân theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

                    - Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật y học.

                    - Tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập lâm sàng, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

                    - Thực hiện các hoạt động chuyên môn theo qui chế chuyên môn của Bộ Y tế và pháp luật của Nhà nước.

                    - Khám sức khoẻ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

                    - Quản lý cán bộ giảng dạy, viên chức tham gia làm việc tại phòng khám.

                    - Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng khám.

                    - Tổ chức hoạt động dịch vụ theo đúng qui định.

                    - Tham gia phòng chống dịch bệnh khi được điều động.

4. Quyền hạn: 

              Phòng khám được triển khai các hoạt động chuyên môn theo phân tuyến kỹ thuật của Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của phòng khám và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế về hoạt động chuyên môn.

              Phòng khám có quyền hợp đồng, tuyển dụng nhân viên làm việc theo nhu cầu hoạt động sau khi được Hiệu trưởng chấp nhận.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS.Hoàng Anh Tuấn

Hiệu trưởng

0913031627

tuancdyttn@gmail.com

2

BSCKI.Huỳnh Phước Điền

Phó trưởng PK

0912334325

phuocdientn@gmail.com

3

ĐHĐ.DNguyễn Minh Chung

ĐD trưởng PK

0987609909

minhchungtn71@gmail.com

4

CNKT.Đỗ Thị Thanh Hải

P.trưởngphòng KHTC

0982294586

thanhhaido668@gmail.com

5

ThS..Hoàng Thị Quỳnh

Bác sỹ

01246844007

htquynhcdy@gmail.com

6

ThS.Dương Ngọc Trang

Bác sỹ

0989297227

Mr.trangdentist@gmail.com

7

CNCĐ.Đào Xuân Quỳnh

CNCĐ

0963012064

huyquynhlatoi@gmail.com

8

BS.Lê Thị Bình

Bác sỹ

0983063765

lethibinhtn@gmail.com

9

BS.Nguyễn Viết Nam

Bác sỹ

0989009324

bsngvietnamtn@gmail.com

10

KTVĐH.Nguyễn Thế Kiên

KTV XN

0979415005

nguyenthekiencdy@gmail.com

11

KTVĐH.Lại Hồng Thùy Trang

KTV XN

0974622552

laihongthuytrang@gmail.com

12

CNĐD.Vũ Duy Tỉnh

CN CĐ

01687990998

duytinhcdy@gmail.com

13

CNĐD.Hoàng Anh Ngọc

CN CĐ

0968031122

hoanganhngocttn88@gmail.com

14

CNĐD.Đỗ Thị Hạnh

CN CĐ

0974712993

hanhmapcdytn@gmail.com

15

CNĐD.Dương Ngọc Thúy

CN CĐ

0984086335

ngocthuy89@gmail.com

16

CNĐD.Nguyễn Thị Nha Trang

CN CĐ

0967385653

nhatrangnguyen8490@gmail.com

17

CNĐD.Đinh Văn Đức

CN CĐ

01677290210

ducbin431995@gmail.com

18

YS.Trần Tuấn  Nghĩa

Y sỹ

01654598822

tuannghiact4@gmail.com

19

CNĐD.Hoàng Thị Oanh

CN CĐ

0962211233

hoangthioanhcdy@gmail.com

20

CNĐD.Nguyễn Thị Ánh

CN CĐ

01692823952

nguyenanhhhbg@gmail.com

21

CNĐD.PhạmVũ Ngọc Huyền

CN CĐ

0972235593

huyenbsmn@gmail.com

22

CNĐD.Đoàn Thị Ngọc

CN CĐ

01699248094

doanngocj691@gmail.com

23

CNĐD.Nguyễn Thu Trang

CN CĐ

0979132567

thutrangdh90@gmail.com

24

DS.Hoàng Thị Kim Luyến

DS ĐH

0983267997

kimluyentn@gmail.com

25

YS.Bùi Thị Thanh Hoài

Y sỹ

0976575573

hoai.meo1404@gmail.com

26

BS.Đinh Ngọc Hoàng

BS CKI

01665588686

ngochoangbs@gmail.com

27

CNĐD.Vũ Trung Anh

CN CĐ

01692269459

vutrunganh411@gmail.com

38

CNĐD.Dương Quang Thiều

CN CĐ

0982579333

thieutn92@gmail.com

29

CNĐD.Vũ văn Lý

CN CĐ

0972193222

vuly14021993@gmail.com

30

CNĐD.Phương Thúy Nga

CN CĐ

01646038065

dangphuongnga1@gmail.com

31

KTV.Đỗ thành Luân

KTV XN

0979603211

thanhluantn92@gmail.com

32

CNĐD.Nguyễn Thảo Quỳnh

CN CĐ

0969690466

quynhbu@gmail.com

33

ĐHĐD.Vi Văn Quân

CN ĐH

0989029146

Không

Các bài liên quan