Sự kiện nổi bật

Ngày 12-04-2018

Thông báo tuyển sinh văn bằng II hệ trung cấp chuyên nghiệp năm 2018

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên thông báo tuyển sinh văn bằng hai trung cấp chuyên nghiệp năm 2018 như sau: Điều dưỡng: 50 chỉ tiêu; Dược 200 chỉ tiêu; Y sĩ: 200 chỉ tiêu. Mọi thông tin xin liên hệ theo số máy: 0208.3.648599/3.846105 ; Di động: 0919 842 081 / 0988 093 628

THÔNG TIN CHI TIẾT

       - Căn cứ Qui định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
       - Căn cứ Qui định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
       - Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 273/2017/GCNĐKHĐ-TCDN của Tổng cục dạy nghề cấp cho Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên ngày 25 tháng 7 năm 2017;
       - Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-CĐYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh liên thông của Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên;

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, HÌNH THỨC - THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã trường : CDD1202

STT

Tên ngành/nghề đào tạo

Mã ngành/nghề

Qui mô tuyển sinh

Thời gian đào tạo

1

Điều dưỡng

5720301

50

1 năm

2

Dược

5720201

200

1 năm

3

Y sĩ

5720101

200

1 năm

II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN, VÙNG TUYỂN

1. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trình độ sơ cấp (thời gian đào tạo 01 năm) cùng khối ngành xét tuyển hoặc tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) trở lên.

2. Phương thức xét tuyển:

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trình độ sơ cấp (thời gian đào tạo 01 năm) cùng khối ngành xét tuyển hoặc kết quả học tập trình độ trung cấp chuyên nghiệp  trở lên.

3. Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (mua trực tiếp tại Trường hoặc download tại website http://caodangytethainguyen.edu.vn).

2. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trình độ sơ cấp (thời gian đào tạo 01 năm) cùng khối ngành hoặc trình độ TCCN trở lên.

3. Bản sao công chứng kết quả học tập trình độ sơ cấp (thời gian đào tạo 01 năm) cùng khối ngành hoặc trình độ TCCN trở lên.

4. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

5. Một phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận (để nhà trường gửi kết quả xét tuyển cho thí sinh).

IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thời gian tuyển sinh

          - Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/04/2018

- Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Tư vấn và Hợp tác đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

* Lưu ý: Thí sinh  có thể  nộp hồ sơ tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Tư vấn và Hợp tác đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên - phường Thịnh Đán - thành phố Thái Nguyên; Điện thoại: 0208.3.846105

2. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/thí sinh

* Lưu ý: Hồ sơ và lệ phí xét tuyển không hoàn lại nếu thí sinh không trúng tuyển.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

1. Trung tâm Tư vấn và Hợp tác đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

    Điện thoại: 0208.3.846105 - Thầy Việt Anh: 0919842081

2. Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

    Điện thoại: 0208.3.648599 - Cô Thái Hà: 0988093628

Chi tiết có trong tệp đính kèm dưới đây

Các bài liên quan