Đảng Đoàn thể

Ngày 24-06-2014

Tập huấn cán bộ Đoàn Trường cao đẳng y tế Thái Nguyên năm 2014

Trong hai ngày 19/6 và 20/6/2014. Đoàn trường cao đẳng y tế Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn năm 2014 cho các cán bộ Đoàn - các Chi Đoàn.

Trong hai ngày 19/6 và 20/6/2014. Đoàn trường cao đẳng y tế Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn năm 2014 cho các cán bộ Đoàn - các Chi Đoàn, Tham gia tập huấn cán bộ Đoàn đợt này thu hút 100 cán bộ Đoàn. Ngoài việc trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lý thuyết và thực hành nghiệp vụ công tác Đoàn, mỗi cán bộ Đoàn sau khi được tập huấn phải chủ động đề ra kế hoạch hoạt động cho Chi đoàn của mình, góp phần tham gia tích cực vào việc xây dựng Đoàn Thanh niên ngày càng vững mạnh. Đợt tập huấn này cũng là cơ hội để các đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở có cơ hội sinh hoạt, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt của mỗi cá nhân góp phần vào thắng lợi chung chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

          Chương trình tập huấn đã diễn ra theo đúng kế hoạch chương trình đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp vượt dự kiến của Ban Tổ Chức. Đợt tập huấn này là cơ hội để các đồng chí cán bộ Đoàn có cơ hội sinh hoạt, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt của mỗi cá nhân góp phần vào thắng lợi chung chương trình công tác Đoàn. 

Đồng chí: Ths. Hoàng Thị Ngọc Bích - Phó bí thư Đảng ủy - Phó hiệu trưởng nhà trường khai mạc lớp tập huấn

Tham gia các trò chơi 

Các bài liên quan