Học sinh Sinh viên

Ngày 30-04-2014

Lễ kết nạp đảng viên mới

.

Ngày 24 tháng 02 năm 2014 Chi bộ Công tác học sinh đã trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới tại hội trường C101

Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu, cùng với sự giúp đỡ, dìu dắt của các đảng viên trong Chị bộ Công tác học sinh  và Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường cao đẳng y tế Thái nguyên, quần chúng Võ Hải Yến là đoàn viên chi đoàn CD1H3 đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức trang trọng theo đúng điều lệ của Đảng
 


Lế kết nạp đảng viên mới của chi bộ công tác học sinh


 Đồng chí phó bí thư chi bộ Nguyễn Hồng Điệp trao Quyết định cho đảng viên mới

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

Chúc mừng đảng viên mới vinh dự và tự hào đứng trong hàng ngũ của Đảng

Đồng chí Hoàng Thủy Phó bí thư Đoàn TNCSHCM Chúc mừng đảng viên mới

Hầu hết các đảng viên đều nắm giữ các chức vụ trong ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn và tham gia các phong trào của đoàn phát động. Sự hoạt động tích cực, có hiệu quả của chi bộ đã góp phần không nhỏ trong sự ổn định của nhà trường.

 


Các bài liên quan