Học sinh Sinh viên

Ngày 17-05-2014

Các chi đoàn sinh viên tổ chức thành công Đại hội lớp - chi đoàn năm học 2013 - 2014

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên phối hợp với phòng công tác học sinh - sinh viên. Ban chấp hành chi đoàn các lớp đã tổ chức đại hội lớp - chi đoàn, ngày 18/05/2014. Các chi đoàn sinh viên đã tổ chức thành công Đại hội lớp – chi đoàn năm học 2014 - 2015.

Đây là một hoạt động quan trọng được tổ chức hằng năm vào thời điểm đầu mỗi năm học. Qua đó, các chi đoàn sinh viên đã tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2014 – 2015, nghiêm túc đánh giá những thành tích đạt được cũng như những mặt tồn tại, yếu kém cần khắc phục trong năm học vừa qua; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch, phương hướng và nhiệm vụ công tác Đoàn và thanh niên trong năm học 2014 – 2015. Nhiều đoàn viên đã đóng góp cho Đại hội những tham luận ý nghĩa về học tập, hoạt động Đoàn, công tác phát triển Đảng, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh trong sinh viên, các hoạt động cộng đồng… Đặc biệt, tại Đại hội, các Đoàn viên đã được tiếp thu ý kiến chỉ đạo cũng như những lời hướng dẫn, tâm sự từ đại diện Ban chấp hành Đoàn trường, Mỗi chi đoàn đã bầu ra được Ban cán sự lớp và Ban chấp hành chi đoàn đủ phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để điều hành lớp và chi đoàn trong năm học 2014 – 2015.

Đại hội các chi đoàn đã kết thúc thành công tốt đẹp!

Một số hình ảnh đại hội lớp và đại hội chi đoàn

Đại hội Chi đoàn CD7A1

Ths. Hoàng Việt Ngọc trưởng phòng công tác học sinh - sinh viên dự và chỉ đạo đại hội lớp CD7A1

Các bài liên quan