Sự kiện nổi bật

Ngày 23-02-2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 79/TB-CĐYT                      

                                                            Thái Nguyên, ngày 25 tháng 01 năm 2016                                               

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đào tạo liên thông

Cao đẳng Điều dưỡng và Cao đẳng Dược chính qui năm 2016

 

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGD-ĐT, ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGD-ĐT, ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGD-ĐT, ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Căn cứ công văn số 6706/BGDĐT-KHTC, ngày 24/12/2015 về hướng dẫn báo cáo thống kê năm học 2015 - 2016 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông Cao đẳng Điều dưỡng và Cao đẳng Dược chính quy năm 2016 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, HÌNH THỨC - THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

 Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Hình thức đào tạo

Thời gian đào tạo

Cao đẳng Điều dưỡng

250

Chính quy

1,5 năm

Cao đẳng Dược

150

Chính quy

1,5 năm

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH, VÙNG TUYỂN  

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Điều dưỡng trung cấp hoặc Dược sĩ trung cấp.

2. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 

3. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN

1. Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu quy định (mua trực tiếp tại Trường hoặc download tại website http://caodangytethainguyen.edu.vn).

2. Bản sao Bằng tốt nghiệp TCCN và bảng điểm các môn học trong chương trình đào tạo TCCN phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

3. Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4. Bản sao giấy khai sinh.

5. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

6. Hai ảnh cỡ 4 x 6 (mới chụp không quá 6 tháng).

7. Hai phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận (để nhà trường gửi giấy báo dự tuyển, giấy báo trúng tuyển cho thí sinh).

IV. MÔN THI, THỜI GIAN TUYỂN SINH, LỆ PHÍ

1. Môn thi

- Môn cơ bản: Toán học

- Môn cơ sở ngành:

          +  Ngành Điều dưỡng: Giải phẫu-Sinh lý

          + Ngành Dược: Hóa phân tích

- Môn chuyên ngành

  + Ngành Điều dưỡng: Gồm 05 môn: Điều dưỡng cơ sở 1; Điều dưỡng cơ sở 2; CSSK người lớn bệnh nội khoa, CSSK người lớn bệnh Ngoại khoa, CSSK trẻ em.

          + Ngành Dược: Gồm 05 môn: Dược liệu, Bào chế, Hóa dược- Dược lý, Quản lý dược; Bảo quản thuốc .

2. Thời gian tuyển sinh

          - Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 15/02/2016 - 31/3/2016

  - Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

* Lưu ý: Thí sinh  có thể  nộp hồ sơ tại trường hoăc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng đào tạo - KHCN và Quan hệ quốc tế - Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên; Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên; Điện thoại: 0280.3.846105 )

 - Thời gian ôn tập: Từ ngày 01/4/2016 đến 20/4/2016

 - Thời gian thi: Ngày 22/4/2016 - 24/4/2016

 - Thời gian nhập học: Ngày 12/5/2016

3. Lệ phí: 105.000đ/thí sinh (Lệ phí đăng ký dự thi 60.000đ và lệ phí thi tuyển 45.000đ; Hồ sơ và lệ phí thi tuyển không hoàn lại nếu thí sinh bỏ thi hoặc không trúng tuyển).

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo - KHCN - QHQT Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Phường Thịnh Đán - TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 648599 - 0912173001 - 0911625995 - 0988093628

Email: pdaotaocdyttn@gmail.com

Website: www.caodangytethainguyen.edu.vn

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

       (Đã ký)

 

                                                                                                              TS. Hoàng Anh Tuấn

Các bài liên quan