Tuyển sinh

Ngày 27-06-2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh đào tạo năm học 2017 - 2018

 

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên thông báo một số nội dung cụ thể về tuyển sinh đào tạo năm học 2017 - 2018 như sau:

I. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1. Chỉ tiêu đào tạo: 3550 chỉ tiêu

STT

Ngành nghề đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

1

Điều dưỡng

6720301

1500

2

Hộ sinh

6720303

1200

3

Dược

6720201

850

2. Đối tượng, khu vực tuyển sinh

            - Đối tượng: Là những thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

            - Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh cả nước.

3. Phương thức và thời gian tuyển sinh

3.1. Phương thức tuyển sinh:

* Xét học bạ THPT

- Môn xét tuyển: Gồm 04 tổ hợp môn

  • Tổ hợp môn 1: Toán,Lý, Hóa
  • Tổ hợp môn 2: Toán, Hóa, Sinh
  • Tổ hợp môn 3: Toán, Hóa, Ngoại ngữ
  • Tổ hợp môn 4: Toán, Sinh, Ngoại ngữ

- Hồ sơ:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu 01) Download mẫu tại File đính kèm

+ Photo công chứng:

       Học bạ THPT hoặc tương đương

       Bằng hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017

       Giấy chứng nhận khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có),

+ 01 bộ phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ của người nhận) và lệ phí xét tuyển.

* Xét điểm thi THPT Quốc gia 2017

- Thí sinh xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia để xác nhận nhập học: trước 17 giờ ngày 05/8/2017

- Môn xét tuyển: Gồm 04 tổ hợp môn

  • Tổ hợp môn 1: Toán,Lý, Hóa
  • Tổ hợp môn 2: Toán, Hóa, Sinh
  • Tổ hợp môn 3: Toán, Hóa, Ngoại ngữ
  • Tổ hợp môn 4: Toán, Sinh, Ngoại ngữ

- Hồ sơ:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu 02) Download tại File đính kèm

+ Photo công chứng:

       Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017

       Bằng hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017

       Giấy chứng nhận khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có)

+ 01 bộ phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ của người nhận), lệ phí xét tuyển

3.2. Thời gian tuyển sinh:

Nhận hồ sơ từ ngày 01/6/2017 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển Học bạ THPT và từ ngày 15/7/2017 đối với thí sinh đăng ký xét điểm thi THPT Quốc gia năm 2017

 

II. TRUNG CẤP CHÍNH QUY & TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2

1. Chỉ tiêu đào tạo: 500 chỉ tiêu

STT

Ngành nghề đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

1

Điều dưỡng

5720301

50

2

Dược sỹ trung cấp

5720201

200

3

Hộ sinh

5720303

50

4

Y sỹ

5720101

200

2. Đối tượng, khu vực tuyển sinh

            - Đối tượng: Là những thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

            - Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh cả nước.

3. Phương thức và thời gian tuyển sinh

* Phương thức: Xét điểm tổng kết năm cuối ở bậc học THPT.

* Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/4/2017

- Hồ sơ:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu 03) Download tại File đính kèm

+ Photo công chứng:

Học bạ THPT hoặc tương đương

Bằng hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017

Giấy chứng nhận khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có),

+ 02 bộ phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ của người nhận), lệ phí xét tuyển.

PHƯƠNG THỨC NHẬN HỒ SƠ: Thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 02083.648599.

Các bài liên quan