Đào tạo

Ngày 26-02-2018

Giáo sư gốc Việt đánh thức lịch sử bằng… truyền miệng

26/07/2012 | 16:04

Một giáo sư người Mỹ gốc Việt vừa tạo ra dự án sử truyền miệng, nhằm giúp những sinh viên người Việt tại Mỹ tìm hiểu cuộc sống ở Việt Nam, trước khi di cư và thích nghi với cuộc sống bên Mỹ.

Trang 2/2 <12>