Đào tạo

Ngày 28-04-2014

HỆ CAO ĐẲNG DƯỢC

(Ban hành kèm theo quyết định số: 455/QĐ-CĐYT, ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên v/v Ban hành chương trình Giáo dục Cao đẳng Dược chính quy)

I. GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2010/ TT-BGDĐT ngày 23 / 3 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

- Bậc học : Đại học

- Nhóm ngành nghề đào tạo :Khoa học sức khoẻ

- Ngành đào tạo : Dược

- Chức danh thi tốt nghiệp : Cao đẳng Dược  

- Thời gian đào tạo : 3 năm

- Ph­ương thức đào tạo :Chính quy

- Hình thức đào tạo : Tập trung

- Đối tư­ợng tuyển sinh : Tốt nghiệp trung học phổ thông                                                hoặc bổ túc THPT.

- Nơi làm việc : Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở          

đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y- Dược

- Bậc học có thể tiếp tục : Các loại hình đào tạo Đại học và sau đại học         

II. CHUẨN ĐẦU RA

          Đào tạo người Dược sỹ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

* Chuẩn  kiến thức:

1. Có kiến thức khoa học cơ bản và d­ược học cơ sở;

2. Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành (quản lý, cung ứng hoặc kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm);

3. Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

*  Chuẩn kỹ năng :

1. Quản lý, cung ứng thuốc;

2. Đảm bảo chất lượng thuốc; chất lượng thí nghiệm

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;

4. Thực hiện các nghiệp vô về dư­ợc trong phạm vi nhiệm vô đư­ợc giao;

5. Hư­ớng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ d­ược có trình độ thấp hơn.

* Chuẩn thái độ :

          1. Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

          2. Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

          3. Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;

          4. Coi trọng kết hợp Y- Dư­ợc học hiện đại với Y - D­ược học cổ truyền.

* Chuẩn khác:

       1. Tin học trình độ A để có khả năng sử dụng được tin học cơ bản, internet để cập nhật, thu thập, quản lý thông tin số liệu phục vụ công tác.

       2. Tiếng anh trình độ A 

Các bài liên quan