Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Nội

BỘ MÔN NỘI - NHI - LÂY

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Nội - Nhi - Lây

- Địa chỉ: Tầng 5 – Khu hiệu bộ - Trường Cao Đẳng Y tế Thái Nguyên

- Điện thoại: 0915530710

1.2. Lịch sử thành lập

Bộ môn Nội - Nhi - Lây được thành lập vào ngày 01/06/2021 theo QĐ số 235 /QĐ-CĐYT của hiệu trưởng trường Cao Đẳng Y Tế Thái Nguyên. Tiền thân là bộ môn Y học lâm sàng trước đây của trường trung cấp y tế Bắc Thái (Thành lập ngày 26/12/1966 theo quyết định số 1476/TCDC của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái). Ngày 06/11/2006 cùng với quyết định thành lập trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên trên cơ sở nâng cấp trường trung cấp y tế Bắc Thái. Bộ môn khi đó mang tên bộ môn Y học lâm sàng với số lượng chỉ có 05 giảng viên do Đ/C Nguyễn Thanh Nhã làm trưởng bộ môn, trong đó giảng viên có trình độ sau đại học chỉ có 01 Đ/C.

Trải qua 55 năm phát triển, cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, quy mô đào tạo ngày càng mở rộng. Hiện nay bộ môn có tới 20 cán bộ giảng dạy, trong đó 95% được đào tạo sau đại học ở các trường đại học Y dược nổi tiếng trong và ngoài nước như: Học viện Quân Y, Trường Đại Học Y Tế công cộng, Đại Học Y Dược Thái Nguyên, Trường Đại học Đồng tế Trung Quốc (Tongji University China), Đại học Burapha Thái Lan (Burapha University)…vv. Trong đó 10% giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 85% có trình độ Thạc sĩ và 5% có trình độ Đại học. Có thể nói đây là nguồn lực to lớn của nhà trường cũng như là thế mạnh của bộ môn.

Bộ môn Nội - Nhi - Lây có được sự phát triển như vậy cũng là nhờ sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, mà không thể không kể đến dấu ấn của các Đ/C lãnh đạo qua các thời kỳ như Ts Hoàng Anh Tuấn (Giai đoạn 2006 – 2018), Bs.CKII Hoàng Thị Ngọc Bích; BS.CKII Nguyễn Kim Thành (Giai đoạn 2018 – 2021), PGS. Ts Nguyễn Minh Tuấn (Giai đoạn 2021- Nay) và sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, giảng viên bộ môn Nội-Nhi-Lây. Những thành tích đáng kể đã đạt được như nhiều năm liền bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trong đó năm 2015 được ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen. Có 10% giảng viên bộ môn đã đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 40% giảng viên bộ môn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt có 10% giảng viên bộ môn đã đạt được danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc.

Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn được bộ môn đặc biệt quan tâm và coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng đội ngũ.

          Năm 2018, nhà trường được Bộ Lao động TBXH phê duyệt ngành nghề trong điểm Điều dưỡng cấp khu vực ASEAN. Trên cơ sở đó, bộ môn đã góp phần cùng với nhà trường thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội. Bộ môn đã biên soạn giáo trình giảng dạy về Nội khoa, Nhi Khoa và Truyền Nhiễm phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường. Hiện nay bộ môn có 3 đầu sách là giáo trình “Chăm sóc sức khỏe người lớn người bệnh Nội Khoa, Chăm sóc sức khỏe người bệnh HSCC và Dịch tễ và các bệnh Truyền Nhiễm” Được ấn bản tại nhà xuất bản Y Học và Nhà xuất bản đại học Thái Nguyên.

Trong nghiên cứu khoa học, 100% giảng viên bộ môn đã từng làm chủ nhiệm hoặc tham gia đề tài cấp cơ sở. Đặc biệt năm 2018, bộ môn đã 02 Tiến sĩ tham gia nghiên cứu đề tài cấp tỉnh và đã được nghiệm thu, kết quả đạt xuất sắc.

          Nhìn lại chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, tập thể bộ môn Nội - Nhị - Lây có quyền tự hào về những đóng góp của mình cho sự phát triển của Nhà trường nói riêng và của cả ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung. Trong thời gian tới bộ môn Nội – Nhi – Lây tiếp tục phấn đấu để trở thành một trong những bộ môn mũi nhọn của trường cao đẳng y tế Thái Nguyên trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học góp phần vào sự nghiệp phát triển của Nhà trường nói riêng và của cả ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Đào tạo cử nhân điều dưỡng, cử nhân dược hệ chính quy và văn bằng 2, đào tạo trung cấp điều dưỡng, trung cấp dược, hộ sinh và y sĩ đa khoa.

- Đào tạo liên tục cho điều dưỡng của các bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện tỉnh và các bệnh viện huyện.

2.2. Nhiệm vụ

- Tổ chức xây dựng chương trình môn học và thực hiện kế hoạch đào tạo phần kiến thức về CSSK người bệnh về Nội Khoa, HSCC, Nhi Khoa và Truyền Nhiễm theo chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường.

- Biên soạn giáo trình môn học, bộ test trắc nghiệm khách quan theo quy định.

- Kết hợp với phòng thanh tra khảo thí trong công tác coi thi, chấm thi, quản lý điểm theo thẩm quyền được phân cấp theo các quy định của nhà truờng.

 - Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực Nội khoa, Nhi Khoa và Truyền Nhiễm.        

- Quản lý và thực hiện kế hoạch giảng dạy lâm sàng cho sinh viên các lớp đi lâm sàng luân khoa Nội, Nhi, Lây theo quy định.       

- Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.   

3. Danh sách giảng viên bộ môn Nội – Nhi - Lây

3.1. Lãnh đạo bộ môn3.2. Danh sách giảng viên bộ môn

Các bài liên quan