Đào tạo

Ngày 16-06-2024

Quyết định và DS Học sinh được công nhận tốt nghiệp liên thông trình độ trung cấp ngành Dược - Điều Dưỡng - Y sỹ

30/11/2022 | 15:19

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP Y SỸ 13A1

30/06/2022 | 21:23

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG - DƯỢC - HỘ SINH - Y SỸ - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

16/05/2022 | 07:38

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG - DƯỢC - HỘ SINH

16/05/2022 | 07:26

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÃ NGÀNH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

15/05/2022 | 14:53

Ngành Hộ sinh - Hệ cao đẳng

01/04/2019 | 10:27

Hộ sinh là ngành liên quan đến những chuyên môn về sinh nở và được đào tạo bài bản liên quan đến những kiến thức chuyên về chăm sóc và bảo vệ phụ nữ và trẻ sơ sinh. Nhằm đảm bảo về mặt sức khỏe, tâm; sinh lý và sự an toàn tuyệt đối cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Ngành Dược - Hệ Cao đẳng

01/04/2019 | 10:08

Dược sĩ là một ngành nghề trong hệ thống y tế làm công tác chuyên môn về Dược, họ cũng tham gia vào quá trình điều trị cho bệnh nhân thông qua việc theo dõi việc theo dõi điều trị bằng thuốc,hoặc giải thích các kết quả lâm sàng thông qua việc kết hợp với thầy thuốc hay nhân viên Y tế khác.

Ngành điều dưỡng - Hệ Cao đẳng

31/03/2019 | 15:27

Trong bệnh viện hoặc các cơ sở Y tế khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe không thể thiếu sự hiện diện của những người Điều dưỡng viên. Nếu bác sĩ là những người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân thì Điều dưỡng viên chính là những người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân để quá trình để quá trình điều trị đạt được hiệu quả cao nhất.

Một số văn bản hướng dẫn thực hiện đào tạo và tiêu chuẩn nhà giáo dành cho các trường cao đẳng trực thuộc Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội năm học 2018-2019

20/10/2018 | 15:54

Năm học 2018 - 2019 Nhà trường triển khai một số văn bản hướng dẫn thực hiện đào tạo và tiêu chuẩn nhà giáo dành cho các trường cao đẳng trực thuộc Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội

Trang 1/1 <1>