Đào tạo

Ngày 26-02-2018

Y SỸ Y HỌC DỰ PHÒNG

28/04/2014 | 15:15

Ngành đào tạo Y sỹ Y học dự phòng (Y sỹ đa khoa - Định hướng Y học dự phòng)

Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

28/04/2014 | 15:12

Ngành đào tạo Y sỹ Y học cổ truyền (Y sỹ đa khoa - Định hướng Y học cổ truyền)

DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

28/04/2014 | 15:07

.

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA TRUNG CẤP

28/04/2014 | 15:04

.

NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA LIÊN THÔNG

28/04/2014 | 14:52

.

HỆ CAO ĐẲNG HỘ SINH

28/04/2014 | 14:42

(Ban hành kèm theo quyết định số: 454/QĐ-CĐYT, ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên v/v Ban hành chương trình Giáo dục Cao đẳng Hộ sinh chính quy)

HỆ CAO ĐẲNG DƯỢC

28/04/2014 | 14:36

(Ban hành kèm theo quyết định số: 455/QĐ-CĐYT, ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên v/v Ban hành chương trình Giáo dục Cao đẳng Dược chính quy)

CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

28/04/2014 | 13:59

(Ban hành kèm theo quyết định số 366 /QĐ-CĐYT ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái nguyên v/v Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Cao đẳng chính quy tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên)

Tư vấn học ngành Kế toán Tài chính cấp bằng Anh Quốc

07/08/2012 | 21:41

(Dân trí)-Nhằm giải đáp những băn khoăn và câu hỏi của học sinh, phụ huynh, vào 14h ngày 29/1, ĐH British University Vietnam sẽ phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức buổi tư vấn “Tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp chuyên ngành Kế toán - Tài chính cấp bằng Anh Quốc tại ĐH British University Vietnam”.

Mẹo hay học Sử

07/08/2012 | 21:33

Để học tốt được môn Lịch Sử không có niềm yêu thích, mà bạn phải có kĩ năng và phương pháp học đúng đắn. Ngoài ra cũng cần có tư duy và những bí quyết riêng…

Trang 1/2 <12>