Đào tạo

Ngày 16-10-2018

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017

10/08/2017 | 15:39

Y SỸ Y HỌC DỰ PHÒNG

28/04/2014 | 15:15

Ngành đào tạo Y sỹ Y học dự phòng (Y sỹ đa khoa - Định hướng Y học dự phòng)

Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

28/04/2014 | 15:12

Ngành đào tạo Y sỹ Y học cổ truyền (Y sỹ đa khoa - Định hướng Y học cổ truyền)

DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

28/04/2014 | 15:07

.

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA TRUNG CẤP

28/04/2014 | 15:04

.

NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA LIÊN THÔNG

28/04/2014 | 14:52

.

HỆ CAO ĐẲNG HỘ SINH

28/04/2014 | 14:42

(Ban hành kèm theo quyết định số: 454/QĐ-CĐYT, ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên v/v Ban hành chương trình Giáo dục Cao đẳng Hộ sinh chính quy)

HỆ CAO ĐẲNG DƯỢC

28/04/2014 | 14:36

(Ban hành kèm theo quyết định số: 455/QĐ-CĐYT, ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên v/v Ban hành chương trình Giáo dục Cao đẳng Dược chính quy)

CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

28/04/2014 | 13:59

(Ban hành kèm theo quyết định số 366 /QĐ-CĐYT ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái nguyên v/v Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Cao đẳng chính quy tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên)

Tư vấn học ngành Kế toán Tài chính cấp bằng Anh Quốc

07/08/2012 | 21:41

(Dân trí)-Nhằm giải đáp những băn khoăn và câu hỏi của học sinh, phụ huynh, vào 14h ngày 29/1, ĐH British University Vietnam sẽ phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức buổi tư vấn “Tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp chuyên ngành Kế toán - Tài chính cấp bằng Anh Quốc tại ĐH British University Vietnam”.

Trang 1/2 <12>