Giới thiệu

Ngày 26-08-2017

Trung tâm tư vấn và hợp tác đào tạo

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

1. Vị trí:

             Trung tâm Tư vấn và Hợp tác đào tạo là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.

2. Chức năng:

             - Nghiên cứu, tư vấn hướng nghiệp cho xã hội và người có nhu cầu học tập theo các chuyên ngành Trường đào tạo; Tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

             - Hợp tác với các cơ quan, tổ chức, địa phương đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu xã hội và hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

3. Nhiệm vụ:

a. Tư vấn hướng nghiệp:

             - Tư vấn cho Hiệu trưởng về đào tạo cán bộ y tế theo nhu cầu xã hội và tổ chức các lớp đào tạo theo sự hợp tác giữa nhà trường và các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

             - Tư vấn, giới thiệu về ngành, chuyên ngành đào tạo của nhà trường, cơ hội tâm việc làm sau khi tốt nghiệp cho đối tượng tuyển sinh của nhà trường.

             - Tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành, nghề và trình độ đang được đào tạo; các vấn đề về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, nghề được đào tạo cho người học của trường.

             - Tổ chức câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khoá, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động, giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để hoà nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

b. Tư vấn việc làm:           

             - Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường và  đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được người học phù hợp với yêu cầu công việc.

             - Tổ chức, tham gia cỏc cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ việc làm.

             - Tư vấn cho người học một số kỹ năng khi tìm việc như: làm hồ sơ, viết đơn xin việc, xử lý tình huống trong phỏng vấn, giao tiếp với người tuyển dụng.

c. Hợp tác đào tạo:

             - Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

             - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết.

             - Xây dựng kế hoạch mời đội ngũ giảng viên kiêm chức, giáo viên thỉnh giảng, cộng tác viên trong và ngoài nước phục vụ nhiệm vụ của trung tâm

             - Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính và thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

              - Tham gia thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Bùi Duy Hưng

Phó giám đốc

0977 893 974

buiduyhungyhcd@gmail.com

2 CN. Lê Việt Anh Trưởng ban đào tạo 0919 842 081  vietanhcdyt1982@gmail.com
3
CN.Phạm Thùy Linh Kế toán 0978 661 123 thuylinhpham1991@gmail.com

4

CN.Nguyễn Đức Quế

Cán bộ

0977 668 960

querhm@gmail.com

5

ThS.Nguyễn Đức Toàn

Cán bộ

0975 252 139

yktntoanyhdp@gmail.com

6

DS.Nguyễn Thị Mười

Cán bộ

01668 822 556

nguyenmuoi0592@gmail.com

7

CN.Trần Thị Thơm

Cán bộ

0984 846 130

thomtran1991@gmail.com

8 ThS Vũ Thị Hòa Cán bộ 0947 015 892 hoavucdy@gmail.com
9 ThS. Mai Hoàng Anh Cán bộ 01246 196 886 hoanganhdd@gmail.com


Các bài liên quan