Giới thiệu

Ngày 26-08-2017

.

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

 

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

- Địa chỉ: Tầng 1 (Nhà đa năng) và Tầng 1 (Nhà B)

- Điện thoại: 0349.575.686

1.2. Lịch sử thành lập  

Trung tâm tư vấn và Hợp tác đào tạo là một đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để giao dịch trong phạm vi hoạt động được giao theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

    - Nghiên cứu, tư vấn đào tạo và hướng nghiệp cho xã hội và người có nhu cầu học tập theo các chuyên ngành Trường đào tạo;

- Tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên để đủ điều kiện làm việc sau tốt nghiệp theo yêu cầu xã hội.

- Hợp tác liên kết đào tạo với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu xã hội và hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau  tốt nghiệp.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Tư vấn hướng nghiệp:

          - Tham mưu cho Hiệu trưởng về đào tạo cán bộ y tế theo nhu cầu xã hội và tổ chức các lớp đào tạo liên kết theo sự hợp tác giữa nhà trường và các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

          - Đề xuất và chủ trì triển khai các phương án tuyển sinh, biện pháp hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm. Tổ chức công tác tuyển sinh, thu nhận hồ sơ, phát hành thông báo tuyển sinh, tiếp nhận học sinh sinh viên nhập học…

- Thực hiện công tác tư vấn đào tạo cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân về các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên đề. Tham mưu cho Hiệu trưởng các ngành/ nghề lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả.

          - Tư vấn, giới thiệu về ngành, chuyên ngành đào tạo của nhà trường, cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp cho đối tượng tuyển sinh của nhà trường.

          - Tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành, nghề và trình độ đang được đào tạo; các vấn đề về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, nghề được đào tạo cho người học của trường.

          - Tổ chức câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khoá, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động, giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để hoà nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

2.2.2. Tư vấn việc làm:             

       - Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được người học phù hợp với yêu cầu công việc.

        - Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ việc làm.

        - Tư vấn cho người học một số kỹ năng khi tìm việc như: làm hồ sơ, viết đơn xin việc, xử lý tình huống trong phỏng vấn, giao tiếp với người tuyển dụng.

2.2.3. Hợp tác đào tạo:

     - Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

     - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết.

     - Xây dựng kế hoạch mời đội ngũ giảng viên kiêm chức, giáo viên thỉnh giảng, cộng tác viên trong và ngoài nước phục vụ nhiệm vụ của trung tâm

     - Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính và thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tổ chức và quản lý các lớp đào tạo ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu trong xã hội.

        - Tham gia thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

3.1. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO 

3.2. DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO 


Các bài liên quan