Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Dược

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ /
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

CN.Lương Đức Thịnh

Trưởng bộ môn

0916421266

thinhcdytn@gmail.com

2

ThS.Hồ Lương Nhật Vinh

Phó trưởng BM Dược

0978826878

nhatvinhtn@gmail.com

3

CK1.Triệu Hải

Giảng viên

0912328463

dstrieuhai@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Thị Thắng

Giảng viên

0978698982

nguyenthang110381@gmail.com

6

DS.Vũ Thị Nguyên

Giảng viên

0917784490

monduoc@gmail.com

7

DS.Nguyễn Thị Hoài

Giảng viên

0989279292

nguyenhoaicdy@gmail.com

8

DS.Lê Thu Hoài

Giảng viên

0987606082

hoailethu@gmail.com

9

ThS.Lê Thanh Liêm

Giảng viên

0984664677

thanhliemcdytn@gmail.com

10

ThS.Dương Thị Phương

Giảng viên

0984898002

phuongcdyttn@gmail.com

11

ThS.Hoàng Hải Yến

Giảng viên

0979881009

hoanghaiyenvn@gmail.com

12

DS.Nguyễn Thị Bích ngọc

Giảng viên

0374697769

ngoclucbao01@gmail.com

13

DS.Lê Thị Nhật Ánh

Giảng viên

0974659944

nhatanhle.ydtn@gmail.com

14

DS.Đỗ Thị Huyền Trang

Giảng viên

0986767989

trangdotn99@gmail.com

15

DS.Vũ Thị Thùy Dương

Giảng viên

0382801911

dsvuthuyduong@gmail.com

17

DS.Bùi Thị Quỳnh Nga

Giảng viên

0332042434

nga153155@gmail.com

18

DS.Dương Thị Thúy Ngân

Giảng viên

0374532644

nganduonglovely@gmail.com

19

DS.Trần Diệu Linh

Kỹ thuật viên

0976139006

 linkzuou@gmail.com

20

DS.Trần Thị Thu Huyền

Giảng viên

0977872955

tranhuyenydtn@gmail.com

21

DS.Lưu Hồng Vân

Giảng viên

0983123598

vanluu88vn@gmail.com

22

DS.Cao Hoàng Hải

Giảng viên

0364998346

tranhuyenydtn@gmail.com

23

DS.Lý Thu Thương

Giảng viên

0396762672

lythuthuongdhyd@gmail.com

24

DS.Triệu Thị Dung

Giảng viên

0979995190

trieudung.tn90@gmail.com

25

DS.Hoàng Thị Tuyết Mai

Kỹ thuật viên

0963142508

hoangtuyetmai1508@gmail.com

26

DS.Phạm Thị Thanh Nga

Kỹ thuật viên

0963696537

thanhnga123tnvn@gmail.com

27 DS.Nguyễn Thị Mười Giảng viên 0368822556 nguyenmuoi0592@gmail.com

Các bài liên quan