Học sinh Sinh viên

Ngày 24-08-2017

KẾT QUẢ THI TÔT NGHIỆP Đ.DƯỠNG 42B + DƯỢC 8B

04/01/2016 | 10:16

ĐIỂM TÔT NGHIỆP Y4VB2A1

16/11/2015 | 14:18

BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA lỚP Y4VB2A1 + DANH SÁCH TRÍCH NGANG CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

13/11/2015 | 15:16

KẾT QUẢ ĐỊNH HƯỚNG Y SỸ 5B

13/05/2015 | 17:00

KẾT QUẢ ĐỊNH HƯỚNG Y SỸ 5B

Quy định Đào tạo cao đẳng theo học chế tín chỉ

12/09/2014 | 22:26

tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-CĐYT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên)

Quy chế 22

22/08/2014 | 08:45

Quy chế 22

KẾ HOẠCH HỌC LẠI LÂM SÀNG HÈ NĂM 2014

01/07/2014 | 13:22

.

Các chi đoàn sinh viên tổ chức thành công Đại hội lớp - chi đoàn năm học 2013 - 2014

17/05/2014 | 22:26

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên phối hợp với phòng công tác học sinh - sinh viên. Ban chấp hành chi đoàn các lớp đã tổ chức đại hội lớp - chi đoàn, ngày 18/05/2014. Các chi đoàn sinh viên đã tổ chức thành công Đại hội lớp – chi đoàn năm học 2014 - 2015.

Lễ kết nạp đảng viên mới

30/04/2014 | 11:10

.

Quy chế học sinh - sinh viên

01/07/2013 | 09:57

.

Trang 1/1 <1>