Tin tức & Sự kiện

Ngày 23-04-2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THẾ GIỚI

Thực hiện Công văn số 569/KHCN-QLCN, ngày 16/4/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên về việc hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã phát động và tổ chức triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và ĐMST trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y dược, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.

Mục đích của “Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới” hằng năm của Liên hợp quốc góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững; thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người; kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với sự gắn kết chặt chẽ giữa khu vực nhà nước; khu vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư; khu vực nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và xã hội.

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng này, Nhà trường đã triển khai các hoạt động bao gồm: tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới trên Website, Page và loa phát thanh Nhà trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024; lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Sáng sáng tạo; triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo; xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo. Với hình thức tổ chức: Treo pano, băng rôn, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại các bảng tin; giảng đường; đăng tải các nội dung về kết quả triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông qua các hoạt động trên, Nhà trường đã tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên cùng chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo với sự gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và xã hội. Từ đó, tìm ra các giải pháp, chiến lược nhằm tăng cường chất lượng giáo dục và đào tạo, tuyển sinh…; tạo sự phát triển bền vững cho Nhà trường trong thời đại 4.0./.

Tố Anh - Phòng KHCN&HTQT

Các bài liên quan