Giới thiệu

Ngày 26-04-2014

Ban giám hiệu

.

BAN GIÁM HIỆU HIỆN NAY

Hiệu trưởng: Ths. Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại: 0280-3.846104
Hiệu phó đào tạo: Ths.BSCKII Hoàng Thị Ngọc Bích
Phụ trách đào tạo                         
Điện thoại: 0280-3.646810
                       
Hiệu phó: Ths. BSCKII Nguyễn Kim Thành
Phụ trách nội chính 

  

Các bài liên quan