Giới thiệu

Ngày 26-04-2014

Ban giám hiệu

.

BAN GIÁM HIỆU HIỆN NAY

1. Hiệu trưởng: TS. Hoàng Anh Tuấn

2. Phó Hiệu trưởng: Ths.BSCKII Hoàng Thị Ngọc Bích

3. Phó Hiệu trưởng: Ths. BSCKII Nguyễn Kim Thành

4. Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

 

Các bài liên quan