Đào tạo

Ngày 28-04-2014

HỆ CAO ĐẲNG HỘ SINH

(Ban hành kèm theo quyết định số: 454/QĐ-CĐYT, ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên v/v Ban hành chương trình Giáo dục Cao đẳng Hộ sinh chính quy)

I. GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

          Ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2010/TT-BGDĐT ngày 23/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

          - Bậc học: Đại học

          - Nhóm ngành nghề đào tạo : Khoa học sức khoẻ

          - Ngành đào tạo : Hộ sinh

          - Chức danh thi tốt nghiệp : Cao đẳng Hộ sinh

          - Thời gian đào tạo : 3 năm

          - Ph­ương thức đào tạo : Chính quy

          - Hình thức đào tạo : Tập trung

          - Đối tư­ợng tuyển sinh : Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc THPT.

          - Nơi làm việc : Các cơ  sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y- Dược

          - Bậc học có thể tiếp tục: Các loại hình đào tạo Đại học và sau đại học

II. MÔ TẢ NHIỆM VỤ : Người Hộ sinh trình độ cao đẳng có các nhiệm vụ sau

1. Thực hành chăm sóc và giáo dục sức khoẻ:

          1.1. Đón tiếp, giáo dục và t­ vấn cho ng­ười bệnh, nhân dân đến các cơ sở y tế để khám, chữa bệnh hoặc yêu cầu tư­ vấn.

          1.2. Lập kế hoạch và thực hiện qui trình Chăm sóc sức khỏe bè mẹ, trẻ em

          1.3. Theo dõi và phát hiện những diễn biến của bệnh, ghi chép đầy đủ vào phiếu theo dõi và trao đổi với bác sỹ điều trị

          1.4. Thực hiện cấp cứu ban đầu và tham gia cấp cứu ng­ười bệnh .

          1.5. Thực hiện y lệnh của thầy thuốc, hỗ trợ Bác sỹ tiến hành các thủ thuật điều trị.

          1.6. Chăm sóc  ng­ười bệnh giai đoạn cuối, thực hiện tốt chế độ tử vong

          1.7. Tham gia CSSK ban đầu cho cộng đồng trong phạm vi đ­ược phân công

2. Quản lý Chăm sóc sức khỏe 

          2.1. Quản lý buồng bệnh, ngư­ời bệnh , phòng khám nơi làm việc

          2.2. Quản lý trang thiết bị, thuốc, hồ sơ bệnh án và các tài sản khác

          2.3. Quản lý công tác hành chính tại, khoa phòng của bệnh viện.

          2.4. Tham gia quản lý và điều hành sử dụng nhân lực để chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

          2.5. Tham gia điều hành, giám sát các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em  và thực hiện các chế độ của đơn vị

3. Thực hiện công tác Đào taọ - Nghiên cứu khoa học

          3.1. Giúp đỡ đồng nghiệp, tham gia đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên y tế

          3.2. Tham gia nghiên cứu về Hộ sinh và các nghiên cứu khoa học khác trong phạm vi có thể

          3.3. Tham dự các lớp đào tạo liên tục, nâng cao trình độ chuyên môn và tự   học để nâng cao nghiệp vụ.  

III. CHUẨN ĐẦU RA:

          Đào tạo Hộ sinh trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có thái độ đúng đắn, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức năng lực thực hành nghề Hộ sinh ở trình độ cao đẳng, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Chương trình Hộ sinh Cao đẳng nhằm đào tạo ng­ười Hộ sinh có khả năng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn và hiệu quả cho phụ nữ và trẻ em d­ới 5 tuổi. Được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng tâm huyết với nghề nghiệp, thực hành nghề nghiệp trong khuôn khổ quy định của pháp luật và các chính sách của Nhà n­ước, ng­ười hộ sinh sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em d­ới 5 tuổi. Đồng thêi người hộ sinh luôn có ý thức học hỏi, chủ động phát triển nghề nghiệp cho bản thân mình, đảm bảo thực hành chuyên môn an toàn, hiệu quả.

          Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

* Chuẩn  kiến thức:

          1. Có kiến thức về cấu trúc và chức năng cơ thể con ng­ười, đặc biệt là về hệ thống sinh sản trong trạng thái bình thư­ờng, bệnh lý, những thay đổi về giải phẫu sinh lý của  ngư­ời phụ  nữ trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời và trẻ em dưới 5 tuổi .

          2. Có kiến thức về khoa học xã hội để chăm sóc bà mẹ và trẻ em phù hợp về văn hóa, xã hội và tâm lý.

*  Chuẩn kỹ năng :

          1. Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, hợp tác với các nhân viên y tế khác,với bà mẹ, trẻ em và gia đình của họ trong quá trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

          2.  Có khả năng đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch,thực nhiện và đánh giá kết quả chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, thông qua việc sử dụng kỹ năng giải quyết vấn đề, tiếp cận hệ thống và tư­ duy tích cực khi thực hành nghề nghiệp, để đảm bảo chăm sóc sức khỏe và cuộc sống của phụ nữ và trẻ em.

          3. Thực hành dựa trên bằng chứng sẵn có tốt  nhất, áp dụng các kiến thức và kỹ năng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, sử dụng nguồn lực sẵn có để đảm bảo sự chăm sóc bà mẹ và trẻ em an toàn, hiệu quả, phù hợp với những quy định về năng lực và chức năng, nhiệm vụ của hộ sinh theo quy định của Bộ y tế .

* Chuẩn thái độ :

          1. Tận tụy với nghề nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, chăm sóc bà mẹ, trẻ em nói riêng .

          2. Có tinh thần tôn trọng, hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp, bà mẹ, trẻ em và gia đình của họ trong quá trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

          3. Trung thực, khách quan, luôn cố gắng học tập  v­ơn lên để nâng cao trình độ chuyên môn.

* Chuẩn khác:

       1. Tin học trình độ A để có khả năng sử dụng được tin học cơ bản, internet để cập nhật, thu thập, quản lý thông tin số liệu phục vụ công tác.

       2. Tiếng anh trình độ A 

Các bài liên quan