Lịch công tác

Ngày 02-10-2015

LỊCH HỌC TÍN CHỈ CÁC KHÓA CD9, CD5H,CD5D NĂM HỌC 2015_2016

Lịch học theo học chế tín chỉ học kỳ 1 năm học 2015_2016

Để xem lịch học phần tín chỉ khóa CD9,CD5D,CD5H, Sinh viên dowload tập tin Excel về máy tính xem trên từng Sheet. mỗi Sheet là lịch học của một lớp cho cả học kỳ 1

Các bài liên quan