Đảng Đoàn thể

Ngày 18-05-2014

Tuổi trẻ Trường Cao y tế Thái Nguyên sôi nổi tổ chức hoạt động xanh và thứ bảy tình nguyện

Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động thứ bảy tình nguyện xanh, chào mừng các ngày lễ lớn. Đoàn trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên đã huy động 150 đoàn viên tham gia vệ sinh các khu giảng đường, khu ký túc xá sinh viên.

Ban thường vụ Đoàn Trường đã phối hợp với phòng hành chính tổng hợp, phòng công tác học sinh – sinh viên tổ chức Ngày Thứ Bảy tình nguyện tại các khu vực giảng đường, khu ký túc xá tại trường. Thông qua các hoạt động chính như: vệ sinh môi trường dọc tuyến đường khu ký túc xá, bóc dỡ quảng cáo rao vặt, trái phép. Đây là hoạt động thường niên của  BCH Trường. Hoạt động trong ngày thứ bảy tình nguyện đã thu hút trên 150 đoàn viên thanh niên tham gia.

Thông qua hoạt động, đã thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, góp phần làm cho các khu vục nhà trường thêm xanh sạch đẹp.

 

Vệ sinh khu giảng đường A - B - C

Trồng hoa và cây cảnh trước khu nhà hiệu bộ

Các bài liên quan