Phòng khám đa khoa

Ngày 29-07-2012

Phòng khám đa khoa

CHỨC NĂNG NGHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

1. Vị trí:

                    Phòng khám bệnh đa khoa trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng, chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Sở Y tế.

 2. Chức năng:

                    - Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành và giao tiếp cho cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên.     

                    - Nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai kỹ thuật y học mới.

                    - Khám chữa bệnh cho nhân dân khi có yêu cầu hoặc được giao nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ:

                    - Tổ chức khám, cấp cứu chữa bệnh cho nhân dân theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

                    - Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật y học.

                    - Tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập lâm sàng, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

                    - Thực hiện các hoạt động chuyên môn theo qui chế chuyên môn của Bộ Y tế và pháp luật của Nhà nước.

                    - Khám sức khoẻ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

                    - Quản lý cán bộ giảng dạy, viên chức tham gia làm việc tại phòng khám.

                    - Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng khám.

                    - Tổ chức hoạt động dịch vụ theo đúng qui định.

                    - Tham gia phòng chống dịch bệnh khi được điều động.

4. Quyền hạn: 

              Phòng khám được triển khai các hoạt động chuyên môn theo phân tuyến kỹ thuật của Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của phòng khám và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế về hoạt động chuyên môn.

              Phòng khám có quyền hợp đồng, tuyển dụng nhân viên làm việc theo nhu cầu hoạt động sau khi được Hiệu trưởng chấp nhận.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

STT

Họ tên

Trình độ/
 chuyên môn

Chức vụ/
nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Minh Chung

Cử nhân ĐD

ĐD trưởng

0987 609 909

minhchungtn71@gmail.com

2

Hoàng Thị Quỳnh

Thạc sỹ - Bác sĩ

P.Trưởng PK

0846 844 007

htquynhcdy@gmail.com

3

Đỗ Thị Thanh Hải

CN kế toán

P.Trưởng phòng KH-TC

0982 294 586

thanhhaido668@gmail.com

4

Dương Ngọc Trang

Bác sĩ CKI

Bác sĩ

0989 297 227

Mr.trangdentist@gmail.com

5

Đào Xuân Quỳnh

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0963 012 064

huyquynhlatoi@gmail.com

6

Nguyễn Thế Kiên

Cử nhân sinh học

Kỹ thuật viên

0979 415 005

nguyenthekiencdy@gmail.com

7

Lại Hồng Thùy Trang

Trung cấp XN

Kỹ thuật viên

0974 622 552

laihongthuytrang@gmail.com

8

Vũ Duy Tỉnh

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0387 990 998

duytinhcdy@gmail.com

9

Hoàng Anh Ngọc

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0968 031 122

hoanganhngocttn88@gmail.com

10

Đỗ Thị Hạnh

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0974 712 993

hanhmapcdytn@gmail.com

11

Dương Ngọc Thúy

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0984 086 335

ngocthuy89@gmail.com

12

Nguyễn Thị Nha Trang

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0967 385 653

nhatrangnguyen8490@gmail.com

13

Đinh Văn Đức

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0377 290 210

ducbin431995@gmail.com

14

Hoàng Thị Oanh

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0962 211 233

hoangthioanhcdy@gmail.com

15

Nguyễn Thị Ánh

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0392 823 952

nguyenanhhhbg@gmail.com

16

PhạmVũ Ngọc Huyền

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0972 235 593

huyenbsmn@gmail.com

17

Đoàn Thị Ngọc

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0399 248 094

doanngocj691@gmail.com

18

Nguyễn Thu Trang

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0979 132 567

thutrangdh90@gmail.com

19

Hoàng Thị Kim Luyến

Dược sỹ

Dược tá

0983 267 997

kimluyentn@gmail.com

20

Bùi Thị Thanh Hoài

Y sỹ

Y tá

0976 575 573

hoai.meo1404@gmail.com

21

Đinh Ngọc Hoàng

Bác sĩ CKI

Bác sĩ

0365 588 686

ngochoangbs@gmail.com

22

Vũ Trung Anh

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0392 269 459

vutrunganh411@gmail.com

23

Dương Quang Thiều

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0982 579 333

thieutn92@gmail.com

24

Vũ Văn Lý

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0972 193 222

vuly14021993@gmail.com

25

Phương Thúy Nga

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0346 038 065

dangphuongnga1@gmail.com

26

Đỗ Thành Luân

KTV XN

Kỹ thuật viên

0979 603 211

thanhluantn92@gmail.com

27

Nguyễn Thảo Quỳnh

Cử nhân cao đẳng

Điều dưỡng

0969 690 466

quynhbu@gmail.com

28

Trần Tuấn  Nghĩa

Y sỹ

Y tá

0354 598 822

tuannghiact4@gmail.com

Trạm y tế

STT

Họ tên

Trình độ/

 chuyên môn

Chức vụ/

nhiệm vụ

Điện thoại

Email

  1.  

Nguyễn Văn Thanh

Y sỹ

Y tá

0344 700 012

nguyenvutungthanh@gmail.com

  1.  

Vũ Bạch Linh

Dược sỹ

Dược tá

0942 008 127

linhbachvupharma@gmail.com


Các bài liên quan