Phòng khám đa khoa

Ngày 29-07-2012

Phòng khám đa khoa

CHỨC NĂNG NGHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

1. Vị trí:

                    Phòng khám bệnh đa khoa trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng, chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Sở Y tế.

 2. Chức năng:

                    - Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành và giao tiếp cho cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên.     

                    - Nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai kỹ thuật y học mới.

                    - Khám chữa bệnh cho nhân dân khi có yêu cầu hoặc được giao nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ:

                    - Tổ chức khám, cấp cứu chữa bệnh cho nhân dân theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

                    - Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật y học.

                    - Tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập lâm sàng, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

                    - Thực hiện các hoạt động chuyên môn theo qui chế chuyên môn của Bộ Y tế và pháp luật của Nhà nước.

                    - Khám sức khoẻ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

                    - Quản lý cán bộ giảng dạy, viên chức tham gia làm việc tại phòng khám.

                    - Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng khám.

                    - Tổ chức hoạt động dịch vụ theo đúng qui định.

                    - Tham gia phòng chống dịch bệnh khi được điều động.

4. Quyền hạn: 

              Phòng khám được triển khai các hoạt động chuyên môn theo phân tuyến kỹ thuật của Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của phòng khám và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế về hoạt động chuyên môn.

              Phòng khám có quyền hợp đồng, tuyển dụng nhân viên làm việc theo nhu cầu hoạt động sau khi được Hiệu trưởng chấp nhận.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ/
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.BS. Hoàng Thị Quỳnh

Phó trưởng
phòng khám

0846 844 007

htquynhcdy@gmail.com

2

CN. Đỗ Thị Thanh Hải

Phó trưởng
Phòng KH-TC

0982 294 586

thanhhaido668@gmail.com

3

CNDĐ. Nguyễn Minh Chung

ĐD trưởng

0987 609 909

minhchungtn71@gmail.com

4

BSCKI. Dương Ngọc Trang

Giảng viên

0989 297 227

mr.trangdentist@gmail.com

5

BS.CKI. Đinh Ngọc Hoàng

Giảng viên

0365 588 686

ngochoangbs@gmail.com

6

CNCĐ. Vũ Trung Anh

Điều dưỡng viên

0392 269 459

vutrunganh411@gmail.com

7

CNCĐ. Nguyễn Thị Nha Trang

Điều dưỡng viên

0967 385 653

nhatrangnguyen8490@gmail.com

8

CNCĐ. Dương Quang Thiều

Điều dưỡng viên

0982 579 333

thieutn92@gmail.com

9

CNCĐ. Đào Xuân Quỳnh

Điều dưỡng viên

0963 012 064

huyquynhlatoi@gmail.com           

10

CNCĐ. Đỗ Thị Hạnh

Điều dưỡng viên

0974 712 993

hanhmapcdytn@gmail.com

11

CNCĐ. Hoàng Thị Oanh

Điều dưỡng viên

0962 211 233

hoangthioanhcdy@gmail.com

12

CNCĐ. Nguyễn Thảo Quỳnh

Điều dưỡng viên

0969 690 466

quynhbu@gmail.com

13

CNCĐ. Phương Thúy Nga

Điều dưỡng viên

0346 038 065

dangphuongnga1@gmail.com

14

CNCĐ. Vũ Văn Lý

Điều dưỡng viên

0972 193 222

vuly14021993@gmail.com

15

CNCĐ. Nguyễn Thu Trang

Điều dưỡng viên

0979 132 567

thutrangdh90@gmail.com

16

CNCĐ. Phạm Vũ Ngọc Huyền

Điều dưỡng viên

0972 235 593

huyenbsmn@gmail.com

17

CNCĐ. Nguyễn Thị Ánh

Điều dưỡng viên

0392 823 952

nguyenanhhhbg@gmail.com

18

CNCĐ. Đinh Văn Đức

Điều dưỡng viên

0377 290 210

ducbin431995@gmail.com

19

CNCĐ. Vũ Duy Tỉnh

Điều dưỡng viên

0387 990 998

duytinhcdy@gmail.com

20

CNCĐ. Hoàng Anh Ngọc

Điều dưỡng viên

0968 031 122

hoanganhngocttn88@gmail.com

21

CNCĐ. Dương Ngọc Thúy

Điều dưỡng viên

0984 086 335

ngocthuy89@gmail.com

22 Bùi Thị Thanh Hoài Điều dưỡng viên 0976 575 573 hoai.meo1404@gmail.com

22

KTV.XN.Nguyễn Thế Kiên

Kỹ thuật viên

0979 415 005

nguyenthekiencdy@gmail.com

23

KTV.XN. Lại Hồng Thùy Trang

Kỹ thuật viên

0974 622 552

laihongthuytrang@gmail.com

24

KTV.XN. Đỗ Thành Luân

Kỹ thuật viên

0979 603 211

thanhluantn92@gmail.com

25

DS. Hoàng Thị Kim Luyến

Dược tá

0983 267 997

kimluyentn@gmail.com

27

Nguyễn Văn Thanh

Y tá

0344 700 012

nguyenvutungthanh@gmail.com

Các bài liên quan