Đào tạo

Ngày 28-04-2014

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA TRUNG CẤP

.

1. Mã  ngành: 367210

2. Thời  gian đào  tạo:2 năm (24 tháng)

3. Đối  tượng: Tốt nghiệp THPT (THBT) hoặc bằng tương đương.

4. Hình  thức  đào  tạo: Chính quy

5. Chức danh khi tốt  nghiệp: Điều dưỡng đa khoa trung cấp

6. Cơ sở làm việc khi ra trường:

       Người học có bằng tốt nghiệp Điều dưỡng đa khoa trung cấp được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo các quy định tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.

Người Điều dưỡng đa khoa trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng chuyên khoa, Cao đẳng hoặc Đại học điều dưỡng.

7. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người Điều dưỡng có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng ở trình độ trung cấp, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh, có đủ sức khoẻ, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

8. Chuẩn đầu ra

Được ban hành theo quyết định số: 304/QĐ-CĐYT, ngày 26/6/2008 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên.

8.1 Về Thái độ :

- Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc,bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận với công việc, ân cần, chu đáo, tôn trọng người bệnh và nhân dân, thực hiện tốt 12 điều quy định về Y đức của Bộ Y tế;

- Khiêm tốn học tập vươn lên.

8.2.Về kiến thức : Người Điều dưỡng trung cấp có khả năng trình bầy:

- Những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;

- Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của người bệnh và cộng đồng;

- Những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh;

- Luật pháp chính sách của  Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

- Phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

8.3.Về kỹ năng: 

- Tiếp đón người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và thân nhân người bệnh thực hiện nội qui của các cơ sở y tế;

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn uống, trạng thái tâm sinh lý của người bệnh... , theo dõi và báo cáo các diễn biến bất thường cho thầy thuốc;

- Nhận định tình trạng của người bệnh để lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc;

- Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh;

- Thực hiện các y lệnh của Thầy thuốc đối với người bệnh;

- Phụ giúp thầy thuốc khi khám bệnh, thực hiện các thủ thuật chẩn đoán, điều trị;

-Thực hiện sơ cứu và cấp cứu ban đầu;

- Chăm sóc người bệnh hấp hối và thực hiện chế độ tử vong;

- Giúp người bệnh vận động, luyện tập, phục hồi chức năng;

- Động viên người bệnh an tâm điều trị. Hướng dẫn người bệnh, thân nhân người bệnh cách tự chăm sóc sau khi khám và điều trị;

- Phổ biến kiến thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người bệnh và thân nhân người bệnh;

- Tham gia hướng dẫn, huấn luyện nhân viên mới và học sinh y tế thực tập tại đơn vị;

- Tham gia công tác hành chính/quản lý hồ sơ, sổ sách, bệnh án theo sự phân công;

- Quản lý, bảo quản thuốc, dụng cụ, trang thiết bị của khoa, phòng, đơn vị;

- Thực hiện luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các qui định chuyên môn của Bộ y tế

Các bài liên quan