Đào tạo

Ngày 28-04-2014

DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

.

1. Mã  ngành: 367260

2. Thời  gian đào  tạo: 2 năm (24 tháng)

3. Đối  tượng: Tốt nghiệp THPT (THBT) hoặc bằng tương đương

4. Hình  thức  đào  tạo: Chính quy

5. Chức danh khi tốt  nghiệp: Dược sỹ trung cấp

6. Cơ sở làm việc khi ra trường:

Sau khi học xong chương trình, người học có bằng Dược sỹ trung cấp được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế, cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh Dược của Nhà nước và các cơ sở ngoài công lập theo các qui chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước

Người Dược sỹ trung học nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể dự thi để học bậc đại học Dược theo hình thức đào tạo không chính qui (theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD& ĐT, Bộ Y tế)

7. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người Dược sỹ trung học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về Dược ở bậc trung cấp để làm việc tại các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm. Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh, có đủ sức khoẻ và khả năng học tập vươn lên.

8. Chuẩn đầu ra

Được ban hành theo quyết định số 398/QĐ-CĐYT, ngày 04/9/2008 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Thái nguyên. Sau khoá học, người Dược sỹ trung cấp sẽ có  khả  năng:

8.1 Về thái độ:

Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh.

8.2. Về Kiến thức: Có kiến thức cơ bản về Dược ở bậc trung cấp để làm việc tại các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm;

8.3. Về kỹ năng: 

- Quản lý, bảo quản, tồn trữ, cung ứng thuốc, cấp thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh Dược phẩm đúng quy chế và đúng kỹ thuật;

- Tham gia sản xuất thuốc thông thường trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

- Hướng dẫn bệnh nhân và cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

- Hướng dẫn nhân dân nuôi, trồng và sử dụng các cây, con, nguyên liệu làm thuốc;

- Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc của cộng đồng nơi làm việc;

- Tham gia thực hiện các chương trình y tế tại nơi công tác theo nhiệm vụ được giao;

- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân;

- Thực hiện luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những qui định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ y tế

Các bài liên quan