Tin tức & Sự kiện

Ngày 08-02-2023

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN LÀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN VỀ Y TẾ LAO ĐỘNG

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên là trường Cao đẳng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên với chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực Y dược trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo liên tục cho tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành trên cả nước.

- Thông tin cơ sở đào tạo Cấp chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động

- Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên môn về y tế lao động

Nguồn trích dẫn: Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (2023). Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên là cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động. soytethainguyen.gov.vn. soytethainguyen.gov.vn/cong-bo/-/asset_publisher/XQT17zvLF0Iw/content/truong-cao-ang-y-te-thai-nguyen-la-co-so-ao-tao-cap-chung-chi-chuyen-mon-ve-y-te-lao-ong?redirect=/cong-bo&inheritRedirect=true

Các bài liên quan