Giới thiệu

Ngày 26-04-2014

Đảng Ủy

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN 
50 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 

 Cùng với sụ ra đời của Trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên tổ chức Đảng tại trường cũng được hình thành, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường. Ngày mới thành lập trường mới chỉ có 1chi bộ và 6 đảng viên. Trong thời điểm lịch sử ấy, chi bộ Đảng cùng với BGH nhà trường đã đứng mũi chụi sào, cùng một lúc giải quyết rất nhiều công việc hệ trọng của một trường trung cấp chuyên nghiệp mới thành lập. 
        Hơn 45 năm qua tổ chức Đảng của nhà trường đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay trường đã có một Đảng bộ cơ sở lớn mạnh gồm 9 chi bộ trực thuộc với 97 Đảng viên các phòng ban, bộ môn, học sinh - sinh viên. Qua các thời kỳ, Đảng bộ đã được lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng trong Đảng viên, cán bộ nhân viên và học sinh - sinh viên. Đảng bộ đã tổ chức học tập quán triệt đầy đủ các nghị quyết chỉ thị của Đảng cho cán bộ, Đảng viên, học sinh viên toàn trường, do vậy trường đã giữ vững được vai trò định hướng lãnh đạo trong công tác chuyên môn. 

Lãnh đạo hiện nay:  

                        Bí thư:       TS. Hoàng Anh Tuấn

                        Thường trực Đảng : PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn

Công tác xây dựng của Đảng không ngừng củng cố, lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng với nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ lịch sử của đất nước, của nhà trường 

Khen thưởng: Liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Các bài liên quan