Tuyển Sinh năm 2015

Ngày 28-08-2015

Tuyển Sinh năm 2015

Căn cứ Quyết định số 6317/QĐ-BGDĐT, ngày 06/11/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ công văn số 2015/BGDĐT- KTDDBCLGD ngày 25/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015;

          Căn cứ Đề án tự chủ tuyển sinh Cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 2457/QĐ-CĐYT ngày 09 /10/2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.

          Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên thông báo Kế hoạch tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 như sau:

A. BẬC CAO ĐẲNG: Hệ chính quy (Thời gian đào tạo: 03 năm)

1. Ngành đào tạo, mã ngành, chỉ tiêu, môn xét tuyển

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

1

CĐ Điều dưỡng

 

C720501

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

900

2

CĐ Hộ sinh

C720502

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

400

3

CĐ Dược

C900107

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

550

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3.Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 5 đợt (1 đợt nguyện vọng 1 và 4 đợt nguyện vọng bổ sung)

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, lấy điểm từ cao xuống thấp với các tiêu chí sau:

     + Tốt nghiệp THPT.

     + Điểm từng môn xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định trở lên.

     + Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 03 môn xét tuyển, không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 ở bậc trung học phổ thông, lấy điểm từ cao xuống thấp với các tiêu chí sau:

+ Tốt nghiệp THPT.

+ Điểm trung bình của tổ hợp 03 môn xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ 5,5 điểm trở lên.

+ Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên.

- Xét tuyển thẳng: đối với các học sinh đủ yêu cầu theo qui định tại khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

5.1.Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo (download trên website của Trường: http://caodangytethainguyen.edu.vn). 

- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2015 dùng để xét tuyển nguyện vọng I (đối với đợt Xét tuyển nguyện vọng I)

- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2015 dùng để xét tuyển nguyện vọng bổ sung (đối với đợt Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I, II, III, IV).

- 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh, Hồ sơđăng ký xét tuyển có thêm:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định tại Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2015;

- Một trong các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

Lưu ý: Thí sinh cho tất cả các giấy tờ trên vào 1 túi hồ sơ và ghi rõ đợt xét tuyển, ngành đăng ký xét tuyển, họ tên, ngày tháng năm sinh (tham khảo tại website http://caodangytethainguyen.edu.vn).

5.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 ở bậc trung học phổ thông:  

- Phiếu đăng ký tuyển sinh Cao đẳng năm 2015 theo đề án tuyển sinh riêng (mua trực tiếp tại Trường hoặc download tại website http://caodangytethainguyen.edu.vn). 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THPT (photo công chứng)

- Học bạ THPT (photo công chứng) 

- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên, tuyển thẳng (nếu có) (photo công chứng)

- 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh

6.1. Thời gian tuyển sinh (áp dụng chung cho cả 2 phương thức tuyển sinh)

* Xét tuyển nguyện vọng 1:

          - Nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ ngày 01/8/2015 đến ngày 20/8/2015.

          - Công bố danh sách trúng tuyển: Trước ngày 25/8/2015.

          - Trả hồ sơ cho các thí sinh không trúng tuyển: Từ ngày 26/8/2015 đến ngày 30/8/2015.

* Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1:

          - Nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ ngày 25/8/2015 đến ngày 15/9/2015.

          - Công bố danh sách trúng tuyển: Trước ngày 20/9/2015.

          - Trả hồ sơ cho các thí sinh không trúng tuyển: Từ ngày 21/9/2015 đến ngày 25/9/2015.

* Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu):

          - Nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ ngày 20/9/2015 đến ngày 05/10/2015.

          - Công bố danh sách trúng tuyển: Trước ngày 10/10/2015.

          - Trả hồ sơ cho các thí sinh không trúng tuyển: Từ ngày 11/10/2015 đến ngày 14/10/2015.

* Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu):

          - Nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ ngày 10/10/2015 đến ngày 25/10/2015.

          - Công bố danh sách trúng tuyển: Trước ngày 31/10/2015.

          - Trả hồ sơ cho các thí sinh không trúng tuyển: Từ ngày 1/11/2015 đến ngày 5/11/2015.

* Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu):

          - Nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ ngày 31/10/2015 đến ngày 15/11/2015.

          - Công bố danh sách trúng tuyển: Trước ngày 20/11/2015.

          - Trả hồ sơ cho các thí sinh không trúng tuyển: Từ ngày 21/11/2015 đến ngày 25/11/2015.

6.2. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.

Tổ 18, Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3648599 - 0280 3846630

7. Lệ phí xét tuyển: theo Quy định của Bộ Tài chính - Bộ GDĐT (phí xét tuyển 30.000 đồng, phí hồ sơ 10.000đ). Thí sinh nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi kèm theo hồ sơ đăng ký xét tuyển.

B. BẬC TRUNG CẤP

I. Chỉ tiêu: 600 học sinh 

II. Trung cấp chuyên nghiệp: Thời gian đào tạo 02 năm 

1. Ngành đào tạo, mã ngành

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

1

Điều dưỡng trung cấp

42720501

2

Dược sĩ trung cấp

42720401

4

Y sỹ

42720301

3

Dân số Y tế

42720302

 2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên điểm môn toán và sinh của năm học lớp 12 THPT.                     

3. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

4. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo mẫu hồ sơ tuyển sinh năm 2015 của Trường, gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 theo đề án tuyển sinh riêng của trường (mua trực tiếp tại Trường hoặc download trên website của Trường http://caodangytethainguyen.edu.vn). 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THPT (photo công chứng)

- Học bạ THPT (photo công chứng) 

- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên, tuyển thẳng (nếu có) (photo công chứng)

- 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận

6. Lệ phí xét tuyển: theo Quy định của Bộ Tài chính - Bộ GDĐT (phí xét tuyển 30.000 đồng, phí hồ sơ 10.000đ). Thí sinh nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi kèm theo hồ sơ đăng ký xét tuyển.

7. Thời gian thu hồ sơ và xét tuyển: Bắt đầu thu hồ sơ từ tháng 5/2015; xét tuyển nhiều đợt trong năm.

III. Văn bằng hai Trung cấp chuyên nghiệp

1. Ngành đào tạo: Điều dưỡng; Y sỹ; Dược sỹ; Dân số y tế. 

2. Thời gian đào tạo: 01 năm. 

3. Hình thức đào tạo: Chính quy  

4. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên, thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe ( Y - Dược).

5. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển Văn bằng 1 và kiểm tra kiến thức chuyên môn đầu vào.

6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo mẫu hồ sơ tuyển sinh năm 2015 của Trường, gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2015 (có xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền địa phương).

- Bằng tốt nghiệp Văn bằng 1 đã tốt nghiệp (Bản photo công chứng).

- Bảng kết qủa học tập có điểm Trung bình chung toàn khóa của Văn bằng 1 đã tốt nghiệp (Bản photo công chứng).

- 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

7. Lệ phí xét tuyển: theo Quy định của Bộ Tài chính - Bộ GDĐT (phí xét tuyển 30.000 đồng, phí hồ sơ 10.000đ). Thí sinh nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi kèm theo hồ sơ đăng ký xét tuyển.

8. Thời gian thu hồ sơ và xét tuyển: Từ tháng 5 năm 2015.

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

          Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

          Địa chỉ: Tổ 18, Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên.

          Điện thoại: 0280 3648599 - 0280 3846630 - 0949784977 - 0975496780.

          Email tuyển sinh: pdaotaocdyttn@gmail.com

          Website: caodangytethainguyen.edu.vn

Các bài liên quan