Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Vi sinh ký sinh trùng


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ MÔN VI SINH - KÝ SINH TRÙNG


STT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1

ThS.Ngô Thị Hiếu

Phó trưởng BM

0982609610

hieuhieucdytn@gmail.com

2

CKI.Đào Thị Huệ

Phó trưởng BM

0982846724

daohue1971@gmail.com

3

BS.Nguyễn Thị Hà Giang

Bác sỹ

01682731741

giangnguyen.30313@gmail.com

4

BS.Lê Thị Huyền Trang

Bác sỹ

01674692730

huyentrang141089@gmail.com

5

ThS.Đinh Đức Thọ

Thạc sĩ

0976528284

thodinh86@gmail.com

Các bài liên quan