Sự kiện nổi bật

Ngày 08-02-2018

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên - Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

"Năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tập chung nâng cao chất lượng giáo dục, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ đánh giá chất lượng giáo dục và các chương trình đào tạo; Đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu chí, tiêu chuẩn từng năm học và cả giai đoạn; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội thâm nhập vào nhà trường".

Nguồn: Báo Doanh nhân pháp luật./.

Các bài liên quan