Mẫu hồ sơ xét tuyển Cao đẳng & Trung cấp chuyên nghiệp năm 2019

Ngày 26-05-2019

Mẫu hồ sơ xét tuyển Cao đẳng & Trung cấp chuyên nghiệp năm 2019

1. Mẫu hồ sơ xét tuyển Cao đẳng chính quy

              - Mẫu 1: Dành cho ĐTXT Học bạ THPT  

              - Mẫu 2: Dành cho ĐTXT Điểm thi THPT Quốc gia 

2. Mẫu hồ sơ xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp và Văn bằng II trung cấp

              - Mẫu 3: Dành cho ĐTXT Trung cấp dựa vào điểm môn Toán, Sinh năm cuối THPT 

              - Mẫu 4: Dành cho ĐTXT Văn bằng II Trung cấp dựa vào kết quả học tập Văn bằng I  

3. Mẫu hồ sơ xét tuyển liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng

              - Mẫu 5: Xét tuyển liên thông dựa vào kết quả học tập trình độ Trung cấp chuyên nghiệp (Điểm học phần Giải phẫu sinh lý; Hóa phân tích và Điểm Trung bình chung toàn khóa)  

Các bài liên quan