Tin tức & Sự kiện

Ngày 25-07-2019

Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Chiều ngày 24/7/2019, Ban Thường vụ trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp.

Đến dự Hội nghị có đồng chí: Hoàng Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Kim Thành Ủy viên BTV Đảng bộ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX; Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM và Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường.

Toàn cảnh Đại biểu dự hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị được nghe triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn xây dựng báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó bí thư Đảng bộ triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Kết luận hội nghị, Bí thư đảng bộ đồng chí Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, được xem là bước khởi động quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức trong năm 2020; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cấp ủy phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Đồng chí: Hoàng Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ nhà trường kết luận hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội, trực tiếp nghiên cứu Chỉ thị 35, các hướng dẫn để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội. Trong đó, chuẩn bị thật chu đáo tất cả các nội dung của đại hội, từ nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội, không vì tập trung cho nội dung này mà xem nhẹ nội dung khác. Song song với công tác chuẩn bị đại hội cần tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ thường xuyên, phân công, giao nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội.

          Đối với việc xây dựng báo cáo chính trị, Bí thư yêu cầu phải thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, đảng viên. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.

Về chuẩn bị nhân sự, Bí thư cho rằng công tác cán bộ là công tác then chốt, công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Ban Thường vụ tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy, làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng nhóm đối tượng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, điều hành và xử lý hiệu quả công việc./.

Thúy Hằng - Phòng TCCB

Các bài liên quan