Mẫu hồ sơ xét tuyển Cao đẳng & Trung cấp chuyên nghiệp năm 2020

Ngày 29-03-2020

Mẫu hồ sơ xét tuyển Cao đẳng & Trung cấp chuyên nghiệp năm 2020

1. Mẫu hồ sơ xét tuyển Cao đẳng chính quy

       - Mẫu 1: Dành cho ĐTXT Học bạ THPT

       - Mẫu 2: Dành cho ĐTXT Điểm thi THPT Quốc gia 

2. Mẫu hồ sơ xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp và xét tuyển liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng

        - Mẫu 3: Dành cho ĐTXT Trung cấp dựa vào điểm môn Toán, Sinh năm cuối THPT

        - Mẫu 4: Xét tuyển liên thông dựa vào kết quả học tập trình độ Trung cấp chuyên nghiệp (Điểm học phần Giải phẫu sinh lý; Hóa phân tích và Điểm Trung bình chung toàn khóa) 

3. Mẫu hồ sơ Văn bằng II 

 - Mẫu 5: Dành cho ĐTXT Văn bằng II Trung cấp dựa vào kết quả học tập Văn bằng I 

        

Các bài liên quan