Thông báo tuyển sinh Liên thông Trung cấp lên Cao Đẳng năm 2020

Ngày 18-06-2020

Thông báo tuyển sinh Liên thông Trung cấp lên Cao Đẳng năm 2020

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên (mã trường: CDD1202) Thông báo tuyển sinh Liên thông Trung cấp lên Cao Đẳng năm 2019: - Cao Điều dưỡng: 500 chỉ tiêu; Cao đẳng Dược: 350 chỉ tiêu; Cao đẳng Hộ sinh: 400 chỉ tiêu. * Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ theo số máy: 0208 3846105 Email: pdaodaocdyttn@gmail.com; Thầy Việt Anh: 0919842081

THÔNG TIN CHI TIẾT

                                                              

Các bài liên quan