Lịch công tác

Ngày 22-09-2017

Tuần 13 Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 08/11/2015

01/11/2015 | 16:02

Tuần 13 Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 08/11/2015

Lịch giảng Tuần 12 Từ ngày 26/10/2015 đến ngày 01/11/2015

25/10/2015 | 08:38

Lịch giảng Tuần 12 Từ ngày 26/10/2015 đến ngày 01/11/2015

Lịch giảng Tuần 11 Từ 19/10/2015 đến ngày 25/10/2015

18/10/2015 | 14:17

Lịch giảng Tuần 11 Từ 19/10/2015 đến ngày 25/10/2015

Lịch giảng Tuần 10 Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 18/10/2015

12/10/2015 | 08:43

Lịch giảng Tuần 10 Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 18/10/2015

LỊCH HỌC TÍN CHỈ CÁC KHÓA CD9, CD5H,CD5D NĂM HỌC 2015_2016

02/10/2015 | 14:59

Lịch học theo học chế tín chỉ học kỳ 1 năm học 2015_2016

Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 11/10/2015 (Tuần 09)

02/10/2015 | 14:55

Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 11/10/2015 (Tuần 09)

Lịch giảng tuần 06 Từ ngày 14/9/2014 đến ngày 19/9/2014

13/09/2015 | 22:01

Từ ngày 07/09/2015 đến ngày 13/09/2015 (Tuần 05)

06/09/2015 | 09:39

Từ ngày 07/09/2015 đến ngày 13/09/2015 (Tuần 05)

Lịch giảng Tuần 4 Từ 31/8/2015 đến ngày 06/09/2015

28/08/2015 | 13:05

Lịch giảng Tuần 4 Từ 31/8/2015 đến ngày 06/09/2015

LỊCH HỌC TÍN CHỈ DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG_DƯỢC_ĐIỀU DƯỠNG_HỘ SINH TUYỂN SINH NĂM 2014

14/08/2015 | 23:24

LỊCH HỌC TÍN CHỈ DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG_DƯỢC_ĐIỀU DƯỠNG_HỘ SINH TUYỂN SINH NĂM 2014

Trang 1/2 <12>