Đảng Đoàn thể

Ngày 17-11-2016

Hội nghị học tập Nghị quyết số 03-NQ/TU

Hội nghị học tập Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Xây dựng và phát triển TPTN, giai đoạn 2016 - 2020” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Thái Nguyên, ngày 07/10/2016 tại Hội trường Trung tâm Đảng ủy nhà trường đã tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên và đảng viên của 10 chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ - giảng viên nhà trường.

Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến - Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Thái Nguyên và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Sau học tập toàn thể cán bộ, đảng viên nhà trường đã nắm được các nội dung cơ bản và quyết tâm thực hiện tốt các vấn đề được triển khai, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho./.

 

Duyệt của BGH                                                    Người viết: Hoàng Hằng  

Các bài liên quan