Khoa học Công nghệ

Ngày 25-01-2021

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

10/07/2020 | 15:10

Sáng ngày 30 tháng 06 năm 2020, Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã tiến hành nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm học 2019-2020.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THÁNG 12 NĂM 2016

27/12/2016 | 10:35

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO GỬI BÀI THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN NĂM 2016

06/10/2016 | 16:08

Quyết định Ban hành qui định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17/05/2016 | 09:27

Trang 1/1 <1>