Khoa học Công nghệ

Ngày 22-09-2017

Quyết định Ban hành qui định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17/05/2016 | 09:27

Hội thảo giới thiệu mạng lưới MySchools Network

07/06/2013 | 16:05

Tiếp nối thành công của chuỗi hội thảo giới thiệu hệ thống cố vấn học tập và khai thác giáo cụ điện tử trong giảng dạy ngoại ngữ, ngày 21/03/2013, tại khoa Ngoại ngữ ĐH Thái Nguyên đã diễn ra buổi Hội thảo giới thiệu mạng lưới MySchools Network (MySN) trong quản lý và hỗ trợ học viên tự học tiếng Anh.

Trang 1/1 <1>