Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 21-09-2019

Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học tuyển sinh năm 2018

23/05/2019 | 15:43

Lịch giảng khóa Cao đẳng chính quy khóa 2018 - 2021 - Học kỳ II

23/05/2019 | 15:37

Bao gồm các lớp: Cao đẳng Điều dưỡng:CD12A1 - CD11A4; Cao đẳng Dược: CD8D1 - CD8D2; Cao đẳng Hộ sinh: CD8H1;

Lịch giảng khóa Cao đẳng chính quy khóa 2017 - 2020 - Học kỳ II

23/05/2019 | 15:34

Bao gồm các lớp: Cao đẳng Điều dưỡng: CD11A1 - CD11A5; Cao đẳng Dược: CD7D1 - CD7D4; Cao đẳng Hộ sinh: CD7H1);

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

17/05/2016 | 09:56

Nghị định của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

17/05/2016 | 09:52

Quyết định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

17/05/2016 | 09:15

Trang 1/1 <1>