Thông báo dành cho Sinh viên

Ngày 22-09-2017

TỔNG HỢP ĐIỂM KHÓA DUOC 9A

03/08/2016 | 09:51

ĐIỂM TỔNG KẾT TOÀN KHÓA DƯỢC 8B + ĐIỀU DƯỠNG 42B

08/12/2015 | 15:43

Kết quả thi tốt nghiệp khoa Y6A

05/11/2015 | 16:02

Kết quả thi tốt nghiệp khoa Y6A

ĐIỂM TỔNG KẾT KHÓA DƯỢC 8A

29/06/2015 | 09:46

ĐIỂM TỔNG KẾT KHÓA DƯỢC 8A

ĐIỂM TỔNG KẾT KHÓA ĐDK42A1_A2

18/06/2015 | 11:11

Điểm Tốt Nghiệp Y Sỹ 5C

01/06/2015 | 16:05

Điểm Tốt Nghiệp Y Sỹ 5C

Điểm TN khóa Duoc7B_Thi cùng

06/03/2015 | 16:19

Điểm TN khóa Duoc7B_Thi cùng

Danh sách đi thực tập đinh hường Khoa 5B cập nhật ngay 30.11.2014

30/11/2014 | 15:00

Danh sách đi thực tập đinh hường Khoa 5B cập nhật ngay 30.11.2014

Điểm tổng kết Y5C2

14/11/2014 | 10:53

Điểm tổng kết của lớp Y5C1

14/11/2014 | 10:50

Trang 1/4 <1234>