Thông báo dành cho Sinh viên

Ngày 18-11-2018

Thông báo tạm hoãn lịch công nhận tốt nghiệp các khóa CĐĐDK8, CĐHSK4, CĐDK4

05/10/2017 | 08:24

TỔNG HỢP ĐIỂM KHÓA DUOC 9A

03/08/2016 | 09:51

ĐIỂM TỔNG KẾT TOÀN KHÓA DƯỢC 8B + ĐIỀU DƯỠNG 42B

08/12/2015 | 15:43

Điểm cao đẳng điều dưỡng (CD6)

28/04/2014 | 17:13

Điểm cao đẳng điều dưỡng (CD6)

Điểm cao đẳng điều dưỡng (CD7)

28/04/2014 | 16:51

Điểm cao đẳng điều dưỡng (CD7)

Điểm khoa y sỹ 6A

20/06/2013 | 09:47

.

Trang 1/1 <1>