Đào tạo

Ngày 22-09-2017

Danh sách công nhận tốt nghiệp văn bằng hai ngành Dược LỚP D2VB2A1

28/01/2015 | 00:04

Danh sách công nhận tốt nghiệp văn bằng hai ngành Dược LỚP D2VB2A1

Danh sách công nhận tốt nghiệp văn bằng hai ngành ĐIỀU DƯỠNG LỚP DD1VB2A1

28/01/2015 | 00:03

Danh sách công nhận tốt nghiệp văn bằng hai ngành ĐIỀU DƯỠNG LỚP DD1VB2A1

Danh sách công nhận tốt nghiệp văn bằng hai ngành y sỹ lớp Y3VB2A1

28/01/2015 | 00:01

Danh sách công nhận tốt nghiệp văn bằng hai ngành y sỹ lớp Y3VB2A1

Kế hoạch tập huấn nghiên cứu khoa học

27/11/2014 | 23:18

Kế hoạch thực tập cộng đồng các lớp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 6

12/11/2014 | 10:38

Kế hoạch thực tập cộng đồng và tốt nghiệp của Y sỹ 5C

12/11/2014 | 10:23

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa CD5 tháng 8 năm 2014

22/08/2014 | 08:33

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa CD5 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG YHDP, YHCT Y SỸ KHÓA 4B

30/05/2014 | 14:44

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG YHDP, YHCT CÁC LỚP Y SỸ KHÓA 4B , KHÓA HỌC 2011 - 2014 (Kỳ thi tháng 6 năm 2014)

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 1

30/05/2014 | 14:39

.

KẾ HOẠCH THỰC TẬP LÂM SÀNG - THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 5

30/05/2014 | 14:37

KẾ HOẠCH THỰC TẬP LÂM SÀNG - THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 5

Trang 1/3 <123>