Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Điều dưỡng phục hồi chức năng

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Nguyễn Hoa Ngần

Trưởng BM

0979059000

ngancdyttn@gmail.com

2

BS.Phan Việt Nga

Giảng viên

0976677838

phanvietnga88@gmail.com

3

ThS.Dương Trọng Tấn

Giảng viên

0986948172

duongtrongtan.cdyt@gmail.com

4

CN.Lương Thị Viên

Giảng viên

0977963415

tuhuyvien199@gmail.com

5

KTV.Nguyễn Thị Liên

Trợ giảng

0964028555

lienchecdy@gmail.com

Các bài liên quan