Khoa học Công nghệ

Ngày 10-07-2020

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

Sáng ngày 30 tháng 06 năm 2020, Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã tiến hành nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm học 2019-2020.

Trong chiến lược phát triển, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên luôn chú trọng các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiêm cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để khẳng định vai trò, chất lượng đào tạo, vị thế của nhà trường trong bối cảnh Hội nhập quốc tế. Trong buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2019-2020 có 32 đề tài, sáng kiến tham gia; để thuận tiện cho đánh giá, nhận xét các đề tài, sáng kiến Hội đồng khoa học nhà trường đã chia ra làm 03 Hội đồng.

Hội đồng khoa học số I do TS. Hoàng Anh Tuấn làm Chủ tịch, ThS. Bế Thu Hà thư ký và các thành viên. Hội đồng I đã nghiệm thu 11 đề tài, sáng kiến; Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện đề tài và kết quả tự đánh giá của mình. Một số đề tài, sáng kiến được Hội đồng đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và khả năng ứng dụng trong thực tiễn như đề tài: “Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà của người cao tuổi xã Tân Cương - Thành phố Thái Nguyên” của nhóm tác giả Lê Quỳnh Hoa và Lê Thị  Phương Thảo.

Hội đồng số I trong buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm học 2019-2020

Hội đồng khoa học số II do ThS. BSCKII. Nguyễn Kim Thành - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường làm Chủ tịch, ThS. Đào Trọng Tuyên thư ký và các thành viên. Hội đồng II nghiệm thu 11 đề tài, sáng kiến, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện và kết quả tự đánh giá của đề tài. Sau khi nghe các Chủ nhiệm đề tài báo cáo quá trình nghiên cứu của mình, Hội đồng đã nhận xét từng đề tài; đánh giá cao khả năng ứng dụng thực tiễn của một số đề tài như: “Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về công tác học tập tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên” của nhóm tác giả Đào Trọng Tuyên và cộng sự. Các kết quả nghiên cứu của đề tài giúp cho hoạt động đào tạo, giảng dạy của nhà trường đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.

Hội đồng số II trong buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm học 2019-2020

Bác sĩ Hoàng Thị Đàn bộ môn Nhi báo kết quả đề tài nghiên cứu

Hội đồng khoa học số III do PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch, ThS. Trần Văn Lợi thư ký và các thành viên. Hội đồng III nghiệm thu 10 đề tài, sáng kiến; Hội đồng khoa học đánh giá cao, các đề tài, sáng kiến, tiêu biểu như đề tài: “Thực trạng dạy và học lâm sàng tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và giải pháp nâng cao chất lượng học lâm sàng” của nhóm tác giả Nguyễn Bá Thắng và Nguyễn Minh Chung với nội dung của đề tài đã làm rõ được thực trạng dạy và học lâm sàng đối với sinh viên Điều dưỡng chính quy tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học lâm sàng tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Hội đồng đã chỉ ra những ưu điểm mà nhóm tác giải đạt được và bên cạnh đó thì cũng cần sửa đổi một số nội dung cho phù hợp để đề tài có tính ứng dụng trong thực tiễn.

Hội đồng số III trong buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm học 2019-2020

 Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài, sáng kiến báo cáo tóm tắt về quá trình nghiên cứu và kết quả đạt được. Hội đồng đã nhận xét, góp ý cho từng đề tài, sáng kiến; đánh giá các đề tài năm nay có chất lượng chuyên môn tốt, làm nổi bật được kết quả về khoa học cũng như công nghệ. Bên cạnh đó còn có các ý kiến thảo luận, trao đổi của những người tham dự làm cho buổi nghiệm thu đề tài, sáng kiến mang lại nhiều ý nghĩa. Các chủ nhiệm đề tài và cộng sự cần phải chỉnh sửa lại một số nội dung theo góp ý của Hội đồng để các đề tài, sáng kiến được hoàn thiện hơn. Hội đồng cũng khuyến khích nhóm nghiên cứu tiếp tục phát triển nghiên cứu của mình ở cấp độ chuyên sâu hơn để có thể chuyển giao và ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Kết quả nghiên cứu của các đề tài, sáng kiến có giá trị sử dụng, ứng dụng trực tiếp vào hoạt động đào tạo của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã nhất trí nghiệm thu 32 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiếm cải tiến kỹ thuật.

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các bài liên quan