Giới thiệu

Ngày 28-05-2014

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCSHCM

.

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

           - Tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường về giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên và tuổi trẻ nhà trường.  

           - Lập kế hoạch tổ chức các phong trào phục vụ công tác học tập chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện thân thể và nghề nghiệp như: Phong trào thanh niên tình nguyện khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các gia đình chính sách trong địa bàn thành phố Thái Nguyên; tổ chức hội thao hội diễn, giải bóng đá, tham gia các hoạt động chung của Thành Đoàn Thái Nguyên và Trung ương đoàn.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXV NHIỆM KỲ 2014 - 2017

       - Căn cứ vào Quy chế Ban chấp hành đoàn trường CĐYT Thái Nguyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2014 - 2017 (BTV) Đoàn trường phân công nhiệm vụ của các đồng chí trong BCH Đoàn trường, cụ thể như sau:

1. Đ/C Hoàng Thủy - Bí thư

       - Giữ trọng trách lãnh đạo chung, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban giám hiệu, Thành đoàn về công tác đoàn trường, chịu trách nhiệm công tác đối nội, đối ngoại, chủ trì công việc BCH, BTV đoàn trường theo quy chế.

       - Thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đoàn, nhất là BCH, BTV đoàn trường.

       - Phụ trách mảng công việc: Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, phát triển Đảng.

2. Đ/c Dương Ngọc Trang - Phó bí thư

       - Thay mặt đồng chí bí thư đoàn trường khi đi vắng, giải quyết công việc được bí thư ủy quyền và báo cáo lại kết quả điều hành công việc cho đồng chí bí thư.

       - Xây dựng chương trình công tác cho tập thể Ban thường vụ, chuẩn bị nội dung các cuộc họp BTV, BCH.

       - Phụ trách mảng công việc quản lý tài chính của đoàn; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật; cảm hóa thanh niên chậm tiến; hỗ trợ thanh niên thoát nghèo; phát triển Đảng, chiến dịch hè tình nguyện, công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng khu ký túc xanh - sạch - đẹp - thân thiện; công tác tư liệu liên quan.

3. Đ/c Hoàng Anh Đức - Phó bí thư

       - Thay mặt đồng chí bí thư đoàn trường khi đi vắng, giải quyết những công việc được bí thư ủy quyền và báo cáo lại kết quả điều hành cho đồng chí bí thư.

       - Xây dựng chương trình công tác cho tập thể ban thường vụ, chuẩn bị nội dung cuộc họp của BTV, BCH.

      - Phụ trách mảng công việc: Công tác tổ chức của đoàn; quản lý và phân loại Đoàn viên; phụ trách hoạt động VHVN - TDTT; công tác kiểm tra; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; cảm hóa thanh niên chậm tiến; hỗ trợ thanh niên thoát nghèo; phát triển Đảng; tuyên truyền công tác Đoàn trên mạng Internet.

4. Đ/c Nguyễn Đức Toàn - UVBTV

       - Trực tiếp chỉ đạo vấn đề nội chính của đoàn để đáp ứng yêu cầu hoạt động của BCH - BTV và thường trực đoàn trường.

       - Thực hiện các quy định báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Đoàn cấp trên, Đảng ủy, BGH, đồng thời chỉ đạo cho chi đoàn thực hiện tốt việc thông tin hai chiều về hoạt động của đoàn và các đồng chí ủy viên BCH Đoàn trường.

       - Phụ trách mảng công việc thư ký các cuộc họp của Đoàn; lưu giữ các công văn đến, công văn đi và soạn thảo các công văn của đoàn, đề xuất, lập dự trù dửa chữa thay thế và mua mới cơ sở vật chất của Đoàn; phân công lịch trực văn phòng đoàn.

       - Trực văn phòng Đoàn

5. Đ/c Lương Thị Diệu Linh - UVBTV:

       - Trực tiếp đề xuất và chỉ đạo các công việc liên quan đến KTX

       - Phụ trách hoạt động: Công tác tổ chức cho các phong trào hoạt động của Đoàn; đề xuất các hoạt động liên quan đến các khối trong toàn trường; chiến dịch tình nguyện, công tác tuyên truyền giáo dục đảm bảo khâu vệ sinh chung của văn phòng Đoàn để đáp ứng yêu cầu hoạt động của BCH - BTV và thường trực đoàn trường.

6. Đ/c Lê Thanh Nghị - UVBCH

       - Phụ trách hoạt động khối trung cấp Dược + Điều dưỡng; làm công tác tổ chức cho các phong trào hoạt động của Đoàn, đề xuất và chỉ đạo các công việc liên quan đến KTX; chiến dịch tình nguyện; công tác tuyên truyền giáo dục.

       - Phụ trách quang cảnh nhà trường

       - Trực văn phòng Đoàn

7. Đ/c Nguyễn Khắc Hoạch

      - Phụ trách hoạt động VHVN - TDTT; phụ trách hoạt động khối y sỹ; đề xuất và chỉ đạo các công việc liên quan tới KTX, HS - SV ngoại trú.

8. Đ/c Đàm Thanh Hương - UVBCH

      - Phụ trách khối cao đẳng; phụ trách công tác đối ngoại; ghi chép các nội dung liên quan đến cuộc họp, đề xuất lập dự trù, sửa chữa, thay thế mua mới csvc của đoàn; đề xuất và chỉ đạo các công việc liên quan đến KTX

      - Phụ trách quang cảnh KTX

      - Trực văn phòng Đoàn 

9. Đ/c Lê Hòa Bình - UVBCH

      - Phụ trách hoạt động khối y sỹ, phụ trách việc quản lý và nhận sét sổ đoàn khối trung cấp, đề xuất và chỉ đạo các công việc liên quan đến KTX - HS - SV ngoại trú, chiến dịch tình nguyện 

      - Phụ trách quang cảnh nhà trường

      - Trực văn phòng đoàn

10. Đ/c Vũ Trung Anh - UVBCH

      - Phụ trách hoạt động khối cao đẳng, phụ trách VN - TDTT 

      - Phụ trách quang cảnh nhà trường

      - Trực văn phòng đoàn

11. Đ/c Nguyễn Thị Minh Hằng - UVBCH

      - Phụ trách hoạt động khối cáo đẳng, quản lý nhận xét sổ đoàn viên, các hoạt động tình nguyện khối cao đẳng

      - Phụ trách quang cảnh KTX

      - Trực văn phòng đoàn 

12. Đ/c Đặng Thị Phương Thảo – UVBCH:

13. Đ/c Nguyễn Thị Linh - UVBCH

14. Đ/c Phan Thị Thanh Tâm – UVBCH:

15. Đ/c. Nguyễn Thị Trang – UVBCH

Các bài liên quan