Giới thiệu

Ngày 28-05-2014

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 - 2022

           - Tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường về giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên và tuổi trẻ nhà trường.  

           - Lập kế hoạch tổ chức các phong trào phục vụ công tác học tập chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện thân thể và nghề nghiệp như: Phong trào thanh niên tình nguyện khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các gia đình chính sách trong địa bàn thành phố Thái Nguyên; tổ chức hội thao hội diễn, giải bóng đá, tham gia các hoạt động chung của Thành Đoàn Thái Nguyên và Trung ương đoàn.

 

Các bài liên quan