Tin tức & Sự kiện

Ngày 11-04-2018

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm học 2017 – 2018 tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên được tổ chức từ ngày 02 - 04/4/2018

Đây là một hoạt động thường niên nhằm mục đích:

- Xây dựng phong trào thi đua dạy tốt trong nhà trường, hướng giảng viên vào việc nghiên cứu, đổi mới nội dung - phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ giảng dạy của giảng viên.

          - Là căn cứ để công nhận danh hiệu “Nhà giáo dạy giỏi” năm học; đồng thời là một trong những tiêu chuẩn để chọn, cử giảng viên tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh.

* Nội dung, hình thức thi: Mỗi giảng viên phải thực hiện hai nội dung bắt buộc, đó là thi thực hành giảng dạy và thi hiểu biết chung về Quy chế chuyên môn.

* Tổng số giảng viên dự thi: 133, trong đó:

-         Số giảng viên thi đủ cả 2 nội dung: 43 GV.

-         Số giảng viên chỉ thi 1 nội dung hiểu biết chung: 90 GV

* Kết quả hội giảng: Công nhận danh hiệu “nhà giáo dạy giỏi” cho:

- Giảng viên tham gia đủ hai nội dung: 37 giảng viên (86.05%)

- Giảng viên chỉ tham gia phần hiểu biết chung: 90 giảng viên (100%)

* Một số hình ảnh liên quan đến Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm học 2017 - 2018


Các bài liên quan