Giới thiệu

Ngày 01-07-2020

Đảng Ủy

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy

 

 

BS.CKII Dương Ngọc Anh - Phó bí thư Đảng ủy

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025


i

Các bài liên quan