Tin tức & Sự kiện

Ngày 10-09-2020

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức tập huấn về “Quy chế bệnh viện” cho toàn thể các em sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng khóa 12, Cao đẳng Dược, Hộ sinh khóa 8 và Y sỹ khóa 12

Căn cứ kế hoạch số 510/KH-CĐYT ngày 05/8/2020 về tổ chức đào tạo năm học 2020 – 2021 của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.

Các em sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng khóa 12, CĐ Dược, Hộ sinh khóa 8 và Y sỹ khóa 12 tham gia buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, ĐDCKI. Nguyễn Đức Hoàn –Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện A Thái Nguyên đã trình bày các nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung 1: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Bệnh viện

- Nội dung 2: Quy định về quản lý chất thải y tế theo thông tư liên tịch số 58/2015/TT:T-BYT-BTNMT (tiêu chuẩn, bao bì, dụng cụ đựng chất thải y tế, phân loại và thu gom tại khoa/phòng…)

-  Nội dung 3: Một số quy định về thực tập lâm sàng tại Bệnh viện A Thái Nguyên

ĐDCKI. Nguyễn Đức Hoàn - Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện A Thái Nguyên

Buổi tập huấn giúp cho các em sinh viên của nhà trường nắm vững Quy chế bệnh viện trong đó đi sâu vào các quy chế chuyên môn nhằm đảm bảo thực hiện đúng những nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh, sự chăm sóc người bệnh toàn diện, …để đảm bảo cho việc phục vụ người bệnh ngày càng có chất lượng và hiệu quả.

ThS. Lê Hải Yến – Phòng Đào tạo

Các bài liên quan