Tin tức & Sự kiện

Ngày 06-07-2018

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2018

Sáng ngày 05/7/2018, Ban chỉ huy Quân sự Thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2018.

Tham dự lớp khai giảng có Đ/c Thiếu tá Nguyễn Trung Chính - Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự Thành phố Thái nguyên; Đ/c Hoàng Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ nhà trường và trên 100 học viên là cán bộ, giảng viên trong nhà trường

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ nhà trường phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Đây là Chương trình mới do Bộ Quốc phòng ban hành, việc cập nhật, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, giảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành về quan điểm đường lối Quốc phòng - An ninh của Đảng ta, phát hiện thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; có biện pháp phòng chống hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...”

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Trung Chính - Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự Thành phố Thái nguyên lên lớp tại buổi học

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 05/7 đến ngày 08/7/2018), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề. Nội dung tập trung vào đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng- an ninh; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình", “Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Các nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước: về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN, hoạt động đối ngoại; Chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Chuyên đề về Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển đảo Việt Nam và pháp lệnh dự bị động viên.


Cán bộ, giảng viên nhà trường tham gia khóa tập huấn về quốc phòng và an ninh

Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực giúp cho các học viên nâng cao trình độ nhận thức, năng lực làm tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với chức trách được giao tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch nhằm đánh giá về trình độ nhận thức, khả năng tiếp thu bài giảng của các học viên và được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2018.

                                                                                                                                                     Thanh Thảo - Phòng CNTT-TV

Các bài liên quan