Tin tức & Sự kiện

Ngày 04-12-2019

Hội nghị triển khai văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Ngày 26/11/2019, Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhằm mục đích quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy cấp trên và Đảng bộ nhà trường tới cấp ủy tại các chi bộ nắm chắc các quy định, hướng dẫn thực hiện, để từ đó triển khai tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường. Ngày 26/11/2019, Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự hội nghị có các đồng chí: TS. Hoàng Anh Tuấn, Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy; PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; ThS. BSCKII. Nguyễn Kim Thành, UVBTV, Phó hiệu trưởng Phụ trách cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt của nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng triển khai, quán triệt các văn bản hướng dẫn

Tại hội nghị, các đồng chí đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư, Phó hiệu trưởng triển khai, quán triệt Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 01/11/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Hướng dẫn số 13-HD/TU, ngày 15/11/2019 của Thành ủy về việc thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

BSCKII. Dương Ngọc Anh - UVBCH Đảng bộ thông qua các bước tiến hành chuẩn bị các văn kiện Đại Hội

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tại cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

TS. Hoàng Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo các công việc cần phải chuẩn bị trong thời gian tới

Phát biểu tổng kết hội nghị, TS. Hoàng Anh Tuấn -  Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng bộ từ đó chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt tới các chi bộ với những hình thức phù hợp. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt các nội dung để tổ chức thành công đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý; gắn với việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ. Đồng thời, rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển Đảng bộ, nhà trường năm 2020 và cả nhiệm kỳ./.

Tố Anh - Phòng Tổ chức Cán bộ

Các bài liên quan