Tin tức & Sự kiện

Ngày 25-03-2020

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid-19. Thông báo tuyển viên chức Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh Thái Nguyên, Sở Y tế Thái Nguyên, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường.

Nhà trường xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung huy động tối đa các nguồn lực và phối hợp với địa phương để phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 gây ra theo đúng chỉ đạo của các cấp cơ quan chính quyền.

Đoàn viên chi đoàn, cán bộ, giảng viên nhà trường tích cực thực hiện ra quân tổng vệ sinh môi trường

Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch để thường xuyên tiếp nhận những chỉ đạo từ các cấp và chỉ đạo các phòng ban trong nhà trường thực hiện nhanh các yêu cầu trong phòng chống dịch. Thực hiện công văn chỉ đạo của UBND Phường Thịnh Đán về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên phối hợp với Phòng Hành chính quản trị tổ chức cho các đoàn viên chi đoàn cán bộ giáo viên dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà trường, ký túc xá và đường phố, phát quang bụi rậm.

Các đoàn viên tham gia dọn dẹp vệ sinh đường phố, phát quang bụi rậm

 Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, Phòng khám đa khoa trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cùng với nhà trường đã tổ chức tặng khẩu trang miễn phí cho các bệnh nhân đến khám chữa bệnh; hướng dẫn cách sát khuẩn tay theo quy trình; đo thân nhiệt theo đúng quy định; phun thuốc khử trùng cloramin B toàn bộ khuôn viên nhà trường. Phòng công tác học sinh sinh viên thông qua các giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập hướng dẫn học sinh sinh viên cách phòng chống dịch, kiểm soát sức khỏe của toàn thể học sinh sinh viên bằng phản hồi qua mạng internet và nhiều biện pháp  khác.

Phòng khám đa khoa trường Cao đẳng Y tế phát khẩu trang miễn phí cho bệnh nhân đến khám

Bên cạnh đó, dựa vào các thông tin do Bộ Y tế cung cấp Nhà trường đã đặt các biển hướng dẫn cách nhận biết, phòng lây nhiễm bệnh COVID-19 tại các khu vực trong khuôn viên nhà trường, đăng tải trên website của Nhà trường và facebook của Đoàn trường để mọi người hiểu và phòng tránh, tuyên truyền tới toàn thể sinh viên trong trường cách phòng tránh dịch bệnh. Nhà trường liên tục cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo các cấp lên website của trường để cán bộ viên chức, người lao động và người học được tiếp cận đầy đủ các thông tin về phòng dịch.  

                                                                                                                      Trung Anh - Đoàn trường CĐYTTN

  

     UBND TỈNH THÁI NGUYÊN                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                                             Độc Lập -Tự do - Hạnh Phúc

        Số: 142 /TB-CĐYT                                                                      Thái Nguyên, ngày 04 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Tuyển viên chức Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên năm 2020

 Số lượng tuyển: 06 viên chức. Trong đó:        

1. Giảng viên giáo dục lý thuyết hạng III (mã số: V.09.02.03): 04 người đã có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

     - 01giảng viên làm quản lý đào tạo: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

     - 02 giảng viên làm quản lý học sinh-sinh viên: gồm có 01 cử nhân Giáo dục thể chất- Giáo dục quốc phòng từ khá trở lên và có chứng nhận tập huấn chuyên môn về nhân viên cứu hộ Bơi, Lặn; 01 đại học tiếng anh từ khá trở lên và có chứng chỉ Đảm bảo chất lượng đầu ra của các trường cao đẳng.

     - 01giảng viên làm đảm bảo chất lượng: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin và có chứng chỉ Đảm bảo chất lượng đầu ra của các trường cao đẳng.

2. Kế toán hạng III (mã số: 06.031): 01 người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành kế toán.

3. Quản lý thiết bị, xây dựng (mã số: 01.003): 01 người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên.

Điều kiện về ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Điều kiện về tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Hình thức tuyển: Xét tuyển, theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

(Hồ sơ và tài liệu xét tuyển do nhà trường cung cấp)

Nhận hồ sơ tuyển: Từ 7 giờ ngày 14/3/2020 đến 17 giờ ngày 14/4/2020

Thông tin chi tiết: Xem tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên trong giờ hành chính. Điện thoại: 02083 846 105 hoặc 0983710658- 0982236857

 

Nơi nhận:  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

-Website của trường;

-Báo Thái Nguyên;

- Lưu: VT, TCCB.

 

đã ký 

ThS.CKII. Nguyễn Kim Thành

 

Các bài liên quan