Giới thiệu

Ngày 28-07-2020

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


 1. Giới thiệu
1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Điều dưỡng
- Địa chỉ (theo vị trí của phòng/bộ môn): Tầng 3 - Khu giảng đường B
- Điện thoại:
1.2. Lãnh đạo bộ môn

                                                                                 ThS. Trịnh Thị Minh Phương

                                                                               Phó Trưởng bộ môn Điều dưỡng 

1.3. Lịch sử thành lập  

Tiền thân là bộ môn Thực hành bệnh viện, đến năm 2000 đổi tên thành Bộ môn Điều Dưỡng  theo quyết định của Hiệu trưởng trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên nay là trường Cao đẳng Y tế Thái nguyên. Bộ môn có vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo các đối tượng như: Cao đẳng Điều dưỡng chính qui, Cao đẳng Điều dưỡng liên thông, Cao đẳng Hộ sinh, đặc biệt liên kết đào tạo trình độ Đại học điều dưỡng. Bộ môn có cơ sở vật chất khang trang với 01 phòng Tiền lâm sàng, 01 phòng học mô phỏng, 01 phòng thi chạy trạm và 08 phòng học thực hành được trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc và phương tiện dụng cụ giảng dạy hiện đại đáp ứng với yêu cầu đào tạo. Hiện tại bộ môn có 18 giảng viên trong đó 13 giảng viên có trình độ sau đại học, 5 giảng viên trình độ Đại học. Tập thể sư phạm trong bộ môn luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng

- Bộ môn Điều dưỡng có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo giảng dạy theo chương trình chi tiết đã được Ban giám hiệu phê duyệt, tổ chức các hoạt động nghiên cứu các đề tài khoa học. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng và tham gia các phong trào của Nhà trường. Bộ môn được phân công giảng dạy các học phần lý thuyết, thực hành, lâm sàng cho các chương trình đào tạo Cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng hộ sinh, điều dưỡng trung cấp, y sĩ đa khoa. Bao gồm các học phần: Điều dưỡng cơ bản; Thực hành điều dưỡng cơ bản I, II; Quản lý điều dưỡng.

- Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất của bộ môn.

- Phối hợp với cơ sở thực địa và các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo và hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

- Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng.

2.2.Nhiệm vụ

- Tổ chức huấn luyện các kỹ năng Điều dưỡng Cơ bản dựa trên Chương trình đào tạo tiên tiến theo Học chế tín chỉ và Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam.

- Đào tạo Điều dưỡng trình độ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông và liên kết đào tạo Đại học điều dưỡng chuyên về kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.

- Bồi dưỡng đào tạo liên tục điều dưỡng cho các bệnh viện và các trung tâm y tế trong tỉnh.

- Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

- Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng

dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

- Hướng dẫn và huấn luyện học sinh, sinh viên đi thực tập tại bệnh viện Đa khoa tỉnh và các Trung tâm y tế trong tỉnh.

- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên

- Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.

- Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của nhà trường.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường phát động.

- Hiện đại hóa, cập nhật kiến thức mới thường xuyên vào giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, tài liệu tự học và tài liệu trực tuyến.

- Nghiên cứu khoa học Điều dưỡng ứng dụng trong giảng dạy và thực hành lâm sàng.

3. Danh sách cán bộ phòng/bộ môn

Các bài liên quan