Tin tức & Sự kiện

Ngày 27-08-2018

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 năm 2018

Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên thông báo kế hoạch nghỉ lễ như sau: Viên chức, người lao động, HSSV được nghỉ 03 ngày liên tục (Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 03/09/2018)

Hồng Trang - Phòng TCCB

Các bài liên quan